Atnaujintas 2005 balandžio 1 d.
Nr.25
(1326)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Revoliucija ar klanų grumtynės?

Petras KATINAS

Kirgizijos prezidento
pareigas einantis
Kurmanbekas Bakijevas
paskelbė, kad visuotiniai
rinkimai šalyje turi būti
surengti birželio mėnesį

Įvykius Kirgizijoje, kai prezidentas Askaras Akajevas su šeima iš Biškeko spruko iš pradžių į Kazachstaną, o vėliau į Rusiją, kai kurie apžvalgininkai paskubėjo prilyginti Gruzijos ir Ukrainos „rožių“ ir „oranžinei“ revoliucijoms. Tačiau taip iš tiesų nėra. Visų pirma kirgizai kaip nacija susiformavo palyginti gana neseniai. Netgi oficialiai Kirgizijos SSR buvo sukurta tiktai 1937 metais, po Stalino konstitucijos priėmimo. Iki tol, po bolševikų žiauriai numalšinto vietinių gyventojų, vadinamųjų basmačių, sukilimo 1923 metais, iki 1925 metų gegužės dabartinė Kirgizija buvo vadinama Kara Kirgizijos autonomine sritimi Rusijos SFSR sudėtyje, o 1926 metų vasarį pertvarkyta į Kirgizijos autonominę respubliką.


Norėjo patirti Kristaus skausmą

Tūkstančiai žmonių susirinko pažiūrėti, kaip viename Filipinų šiaurės mieste kalami prie kryžiaus septyniolika nusidėjėlių. Visi jie labai norėjo patirti Jėzaus Kristaus skausmą. Šį kruviną spektaklį Kutudo ir Santa Lusijos kaimuose prie San Fernando miesto Pampango provincijoje stebėjo apie 20 tūkstančių žmonių.


Lenkija nori tiesos apie Katynės žudynes

Pažymėdamas Katynės nusikaltimo 65-ąsias metines, Lenkijos Seimas pagerbė niekšiškai nužudytų lenkų karo belaisvių atminimą. Dalyvaujant aukų artimųjų atstovams deputatai priėmė nutarimą. Dokumente pabrėžiama, jog Seimas laukia, kad rusų tauta ir Rusijos valdžia „galutinai pripažintų lenkų belaisvių žudynes genocidu“.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija