Atnaujintas 2005 balandžio 1 d.
Nr.25
(1326)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Lietuvos knygnešiai – tautos dvasios gaivintojai

Norintys pasklaidyti Lietuvos knygnešystės puslapius pirmiausia turėtų nueiti į Kauno Vytauto Didžiojo karo muziejaus sodelio Knygnešių memorialą, prie skulptoriaus Petro Rimšos pavaizduotos „Lietuvos mokyklos“, dar kitaip vadinamos „Vargo mokykla“, turėtų atidžiai įsižiūrėti į skulptoriaus Juozo Zikaro „Knygnešį“, Bernardo Bučo „Sėjėją“. Tai gyvosios mūsų istorijos pėdsakai, ekspresyvia skulptūrinės formos išraiška kalbantys į mūsų širdį. Dar toliau – Knygnešių sienelė, kurioje Petro Vaičiūno eilutės tarsi apibendrinamai nusako ne tik čia pažymėtų šimto, bet ir visų knygnešių veiklą, tos veiklos tikslo herojiškumą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija