Atnaujintas 2005 lapkričio 16 d.
Nr.86
(1387)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Kelias į niekur

Stasys Šačkus (1907-1985)
1945-1955 metais kalėjo Komijoje;
buvo lengvaatletis, 1937 metų
Europos krepšinio čempionas

Daugiausia buvo bendrojo režimo lagerių

Gyvenimo sąlygos bendrojo režimo lageryje nebuvo labai sunkios. Iš bado čia nemirdavo, nors daug žmonių sirgo ir mirdavo nuo ligų – maisto produktuose katastrofiškai neužtekdavo vitaminų. Mirtingumas lageriuose buvo mažesnis už bendrąjį gulago vidurkį. Ir vis dėlto lagerio režimas žmones neretai pastūmėdavo į visišką beviltiškumą ir drąsesni kaliniai ryždavosi iš lagerių bėgti. Bėgliai neturėjo jokių galimybių išsiveržti į laisvę: aplink šimtus kilometrų tyvuliavo pelkės, jokių kelių, o retose gyvenvietėse jų laukdavo čekistų pasalos. Sugautus kalinius bausdavo žiauriausiais būdais, pavyzdžiui, vasarą nurengtus „nusikaltėlius“ pastatydavo pririštus prie sargybos bokštelių, kad juos sugeltų mašalai. Per keletą valandų žmogus, netekęs daug kraujo, mirdavo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija