Atnaujintas 2005 lapkričio 16 d.
Nr.86
(1387)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Panaikinta avarijos grėsmė bažnyčioje

Zapyškio (Kauno r.) Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje atlikti stogo priešavariniai darbai. Jau trečius metus restauruojamoje bažnyčioje buvo įrengta nauja stogo danga, sudėti sniego gaudytuvai, įrengta žaibosauga, suremontuotas parapetų ir bokštelių apskardinimas, permūrytas karnizas, pakeistas supuvęs lentų paklotas, išlygintas stogo šlaitas. Projekto autorė – architektė Asta Meškauskienė. Šiemet Kultūros paveldo departamentas Zapyškio Šv.Jono Krikštytojo bažnyčioje vykstantiems priešavariniams darbams skyrė 112 tūkst. litų.


Savanorių kapus žymi nauji kryželiai

Kaune, Aukštųjų Šančių kapinėse, jau pastatyti 188 nauji kryželiai, žymintys Lietuvos karių, 1919-1920 metais žuvusių kovose dėl Lietuvos nepriklausomybės, kapus. Visoje Lietuvoje išliko apie 2,5 tūkst. 1918-1940 metais žuvusių Lietuvos karių kapų.


Dievo Motinos skulptūra –
vėl koplytėlėje

Svėdasiškiai neretai lankosi ne tik savo jaukioje Šv. arkangelo Mykolo bažnyčioje, bet ir šalia miestelio, Bajorų kaimo teritorijoje esančioje koplyčioje. Šią koplytėlę dar XIX amžiuje pastatė grafas Liucijonas Marikonis kaip auką Aukščiausiajam, kad pasveiktų paralyžiuota jo dukra. Pats grafas ateidavo čia pasimelsti keliaudamas į savo rūmus, esančius prie Beragio (Svėdaso) ežero, ne kartą sustodavo, pasigrožėdavo dailia koplytėle, pastatyta pagal vokiečių architekto Georgo Vernerio projektą. Koplytėlė nedidelė, jos centre – Švč. Mergelės Marijos skulptūra. Deja, šią koplytėlę pamėgo ne tik tikintieji, bet ir ilgapirščiai, kuriems nėra nieko švento. Piktadariai prieš kelerius metus pavogė medinę senųjų meistrų sukurtą skulptūrą, kuri puošė šventovę ir per karus, ir per pokario suirutes, net sovietmečiu. Nors tuometis parapijos klebonas kun. Vladas Rabašauskas (dabar kanauninkas, Kupiškio dekanas) kreipėsi į visuomenę pagalbos, tačiau nusikaltimas taip ir nebuvo atskleistas, skulptūra neatsirado.


Eksponuojamas Sūduvos archyvų paveldas

Lapkričio 11 dieną Marijampolės kultūros centre atidaryta Lietuvos archyvų departamento surengta paroda „Sūduva (Suvalkija) Lietuvos ir Lenkijos archyvų dokumentuose“.

Vertingiausius dokumentus eksponuoja trys Lenkijos archyvai – Varšuvos vyriausiasis senųjų aktų archyvas, Baltstogės, Suvalkų valstybiniai archyvai, Lietuvos valstybinis archyvas, Lietuvos centrinis bei Kauno apskrities archyvai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija