Atnaujintas 2005 lapkričio 16 d.
Nr.86
(1387)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Nepasiklydęs tarp skaičių, formulių ir ideologijų

Akademiko Broniaus Grigelionio gimimo 70-osioms metinėms

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Akademikas Bronius Grigelionis
(viduryje) su kolegomis
matematikais, kilusiais iš Pasvalio,
prof. V.Bagdonavičiumi
ir doc. Antanu Apyniu Pasvalio
P.Vileišio gimnazijoje
Nuotrauka iš asmeninio akademiko
Broniaus Grigelionio archyvo

Prieš septyniasdešimt metų vėlyvą rudenį Igno Grigelionio (1894-1973) ir Onos Valeikaitės-Grigelionienės (1905-1986) šeimoje, gyvenusioje Iciūnų kaime (Pasvalio r.), gimė berniukas, Vaškų Šv. Juozapo bažnyčioje pakrikštytas. Tėvai užaugino devynis vaikus, sveikus, gabius, darbščius žmones. Keturi iš jų jau mirę, gyvenimu tebesidžiaugia penki.

Ši gausi, darni, darbšti, religinga šeima gyveno patriotinėmis nuostatomis. Tėvo jaunystė sutapo su Lietuvos nepriklausomybės kovų laikotarpiu. Jis buvo Vaškų būrio partizanas, kovojęs su bolševikais ir bermontininkais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija