Atnaujintas 2005 lapkričio 16 d.
Nr.86
(1387)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Atidavęs duoklę protėvių tėvynei

M.Dobužinskio gimimo 130-osioms metinėms

Petras KATINAS

Šiemet Lietuvos kūrybinė visuomenė parodomis, mokslinėmis konferencijomis mini įžymaus scenografo, grafiko ir tapytojo, daug prisidėjusio prie Lietuvos meno ir kultūros puoselėjimo, Mstislavo Dobužinskio gimimo 130-ąsias metines. Tai buvo išties nepaprasta asmenybė. Ir ne tik dėl jo kūrybinės veiklos. M.Dobužinskio protėviai buvo Lietuvos bajorų ukmergiškių giminė, žinoma dar nuo XVI amžiaus. Todėl pats M.Dobužinskis, nors ir pernelyg nesureikšmindamas savo „mėlynojo kraujo“, dažnai pabrėždavo esąs Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės žmogus.


Paminklinis akmuo knygnešiui

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Paminklą šventina
kun. Virgilijus Dudonis
Autoriaus nuotraukos

Spalio 28 dieną Kaune, šalia „Ąžuolo“ katalikiškos vidurinės mokyklos, nedidelėje aikštėje, atidengtas paminklinis akmuo knygnešiui Mykolui Račkui (1866-1937). Į paminklo atidengimo šventę atvyko gausus būrys garbių svečių: Kauno miesto vicemeras Kazimieras Kuzminskas, Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir kultūros komiteto pirmininkas Gediminas Budnikas, Šilainių parapijos klebonas mons. Lionginas Vaičiulionis, knygnešio M.Račkaus vaikaitė Lietuvos knygnešių draugijos pirmininkė doc.Irena Kubilienė, knygnešio K.Akelaičio duktė Laima Akelaitytė, „Ąžuolo“ katalikiškos mokyklos moksleiviai, pedagogai, paminklinio akmens statybos iniciatoriai ir jo statytojai, Šilainių bendruomenės nariai ir vadovai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija