Atnaujintas 2005 lapkričio 16 d.
Nr.86
(1387)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai

Vatikanas ir Rusija: santykių problemos bei viltys

Arkivyskupo Džiovanio Lajolo vizito Maskvoje vertinimai

Mindaugas BUIKA

Vatikano santykių su valstybėmis sekretoriaus arkivyskupo Džiovanio Lajolo vizitas Maskvoje paskutinėmis spalio mėnesio dienomis visuotinai buvo įvertintas kaip dar viena pastanga gerinti Šventojo Sosto ir Rusijos valstybės bei vietinės Katalikų Bažnyčios ir Stačiatikių Bažnyčios santykius. Plačiai cituotuose arkivyskupo Dž.Lajolo, kurio pareigos atitinka užsienio reikalų ministro postą, interviu rusų katalikų žiniasklaidai buvo pažymėtas poreikis įtvirtinti visaverčius Vatikano ir Rusijos diplomatinius santykius ir užtikrinti Rusijos katalikų bendruomenei prideramą vietą šalies visuomenės gyvenime. Svečias iš Romos taip pat vadovavo šv. Mišioms, kuriomis Maskvos katalikų katedroje buvo užbaigtos vietos diecezijos Eucharistijos kongresas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija