Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Stovykloje geriau

Bronius VERTELKA

Panevėžio „Žemynos“ vidurinės
mokyklos skautės

Dalis Naujamiestyje stovyklavusių
skautų ir jų vadovų bei vietos
klebonas kun. Algirdas Dauknys
Autoriaus nuotraukos

Moksleivių žiemos atostogų metu Panevėžio miesto ir rajono skautai buvo susirinkę į savo stovyklą „Ledynmetis“, kuri vyko Naujamiestyje. Ne vienam jų tai buvo pirmoji išvyka į šį nedidelį Panevėžio rajono miestelį. Turiningo poilsio stovykla tęsėsi tris dienas.

Grupė skautų, kaip patyrę turistai, iš Panevėžio į Naujamiestį ėjo pėsčiomis, pasiramsčiuodami gumbuotomis lazdomis. Kitus iki reikiamos vietos pavėžėjo tėvai ar vyresnieji broliai. Tačiau visų čia, klebonijos pastate, laukė šilta pastogė ir nuoširdi aplinka. Svečiais tinkamai pasirūpino Naujamiesčio klebonas kun. Algirdas Dauknys, kuris buvo stovyklos globėjas.

Gyvenimas „Ledynmetyje“ tiesiog kunkuliavo. Nors šalveno, tačiau didelio užsispyrimo dėka skautai sugebėjo pastatyti sniego tvirtoves, žaisti sniego karą. Itin linksma buvo čiuožinėti nuo didoko kalniuko greta mokyklos. Vyko tikros žiemos linksmybės prie liepsnojančio laužo. Vakarais skautai rinkosi į didžiausią stovyklos kambarį, kur jie traukė dainas, žaidė žaidimus. Kiekvienam iškylautojui buvo suteikta teisė išreikšti savo gabumus.

Buvo nuostabi ekskursija į Naujamiesčio pušyną. Aplankė karaimų kapines. Tokios jos yra tik dviejose šalies vietose – Panevėžio rajone ir Trakuose. Užsuko ir į vienos karaimės sodybą. Svečius joje šiltai priėmė. Senutė papasakojo tautos, kuri per karus ir kitokias suirutę sugebėjo išsaugoti savo nacionalinį išdidumą, istoriją. Karaimė paskaitė iš knygos savo kalba eilėraščių, ji tai pakartojo ir lietuviškai. Svečiuose skautai sužinojo, jog karaimų nacionalinis valgis – kibinai.

Stovyklautojai lankėsi naujamiestiečio Julijono Dirsės galerijoje „Miško išdaigos“, kuri įrengta gyvenamojo namo palėpėje. Kitos tokios turbūt nėra Lietuvoje. Čia vien skirtingų lazdų daugiau nei šimtas. Visa tai rasta J.Dirsei vaikščiojant po miškus ir tik truputį jo padailinta. Meniškos sielos galerijos savininkas savęs nelaiko medžio drožėju.

Pietauti skautai ėjo į Naujamiesčio vidurinės mokyklos valgyklą, kur juos gardžiai maitino vietos virėjos. Sotūs pietūs vienam kainavo tris litus. Kartu tai buvo puiki proga apžiūrėti meniškai apipavidalintos mokyklos vidų. Sužavėjo priešais ją įkurtas medžio skulptūrų, kurių autoriai – naujamiestiečiai moksleiviai, parkas.

Trečią stovyklavimo dieną skautai ėmė ruoštis namo. Ne vieno jų akyse buvo galima matyti liūdesį. Daugelis Naujamiestyje turiningai laiką leidusių skautų sakė, jog stovykloje jie pasijuto kur kas geriau, nei namuose žiūrėdami televizorių.

Naujamiestis, Panevėžio rajonas

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija