Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tegul visi bus viena! Maldos už krikščionių vienybę savaitė

„Kur du ar trys susirinkę mano vardu,
ten ir aš esu tarp jų“

                                (Mt 18, 20)

Ekumeninės pamaldos Šakiuose,
evangelikų liuteronų bažnyčioje.
Iš kairės kunigai: Donatas Rolskis,
Mindaugas Kairys
ir Sigitas Matusevičius
Vido VENSLOVAIČIO nuotrauka

Sausio 18 dieną prasidėjo tradicinis maldų už krikščionių vienybę aštuondienis. Jo metu įvairių krikščioniškų konfesijų bendruomenės yra kviečiamos melsti Viešpatį vienybės malonės bei taip dalyvauti Jėzaus Kristaus – Aukščiausiojo Kunigo – maldoje ir troškime: „Tegul visi bus viena! Kaip tu, Tėve, manyje ir aš tavyje, tegul ir jie bus viena mumyse, kad pasaulis įtikėtų, jog tu esi mane siuntęs“ (Jn 17, 21).


Bendrystės ir maldos vakaras

Po pamaldų kalbų netrūko –
kunigai Rimas Mikalauskas,
Raimondas Piečia, Dalius
Tubys ir Linas Šnaras

Kasmet antroje sausio pusėje viso pasaulio krikščionys meldžiasi už krikščionių vienybę. Biržuose, kur veikia kelios krikščioniškosios konfesijos, jau šeštą kartą rengiama ekumeninė savaitė, kurios metu bendros krikščionių pamaldos vyksta vis kitoje bažnyčioje. Sausio 16-ąją, pirmadienį, Biržų krikščionys meldėsi evangelikų reformatų bažnyčioje, antradienį – evangelikų sekmininkų, trečiadienį – metodistų, ketvirtadienį – Romos katalikų bažnyčioje. Antradienį apsilankę evangelikų sekmininkų bažnyčioje iš šalto vakaro pravėrusieji bažnyčios duris iš karto buvo sušildyti jaunų sekmininkų dėmesiu: kiekvienas pasveikintas, palydėtas iki antrojo aukšto, kur turėjo vykti pamaldos. Pritrūkus laisvų vietų – žmonių atėjo daug – jaunieji sekmininkai pasirūpino dar atnešti kėdžių, suolų.


Karmelitų rekolekcijos – atokvėpis piligriminėje kelionėje

Kunigai Johan Hettinga ir Tjeu Timmermans – karmelitai iš Olandijos – nepamiršta savo bičiulių Lietuvoje. Tėvas J.Hettinga Lietuvoje lankėsi vasarą, kartu su kitais broliais karmelitais rengė rekolekcijas. Tuo tarpu tėvas T.Timmermans dviejų dienų rekolekcijas Palendrių vienuolyne vedė mažiau nei prieš tris mėnesius. Toks dažnas karmelitų apsilankymas, mokymai, bendra malda džiugina nuolatinius karmelitų rekolekcijų dalyvius.


Ekumeninės pamaldos suvienijo

Šaltą sausio 22-osios, sekmadienio, pavakarę Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos. Jas pradėjo Panevėžio vyskupijos generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, kuris pristatė į jas atvykusius stačiatikių Kristaus Prisikėlimo parapijos kunigą Aleksejų Smirnovą, evangelikų reformatų dvasininką Julių Norvilą, „Tikėjimo žodžio“ pastorių Ramūną Jukną. Dėl svarbių priežasčių atvažiuoti į Panevėžį negalėjo evangelikų liuteronų kunigas Arvydas Malinauskas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija