Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Krikščionių vienybės pastangos: galimybės ir iššūkiai

Mindaugas BUIKA

Naujasis pontifikatas – viltis ekumeninei pažangai

Praėjusi Maldos už krikščionių vienybę savaitė, kurią Romos Šv. Pauliaus bazilikoje sausio 25 dieną, per apaštalo šv. Pauliaus atsivertimo šventę, iškilminga celebracija uždarė popiežius Benediktas XVI, buvo tokia turininga, kad paskatino gana optimistinius svarstymus dėl ekumenizmo perspektyvų. (Beje, nors specialus maldos prašant visų Kristaus išpažinėjų susivienijimo laikotarpis Bažnyčios liturgijoje ir toliau pagal pirminį sumanymą tęsiasi aštuonias dienas (sausio 18-25 d.), tačiau dabar jis įgavo ekumeniškesnį „savaitės“ pavadinimą, nes „oktava“ skamba labai katalikiškai. Anksčiau katalikai savo pamaldose melsdavosi už kitų krikščionių grįžimą į Katalikų Bažnyčią; dabar už regimą vienybę meldžiamasi daugelyje krikščioniškų konfesijų, o neretai jų atstovai renkasi draugėn į bendras ekumenines pamaldas.)


Mirė pirmasis Polinezijos kardinolas

Mindaugas BUIKA

Kardinolas Pio Taofinu’u, SM

Popiežius Benediktas XVI aukštai įvertino žymiojo Polinezijos katalikų ganytojo Samojos ir Apijos arkivyskupo emerito kardinolo Pio Taofinu’u, SM, kuris mirė sausio 20 dieną sulaukęs 82 metų, nuopelnus. Dabartiniam Samojos ir Apijos ordinarui arkivyskupui Lui Mateligai pasiųstoje užuojautos telegramoje Šventasis Tėvas pažymėjo, kad velionis buvo „iškilus asmuo“ pirmiausia dėl „nedvejojančio atsidavimo Jėzaus Kristaus Evangelijos tiesai ir meilei“. Pareiškęs savo artumą liūdintiems diecezijos kunigams ir visiems tikintiesiems, Marijos Draugijai (maristams), kuriai kardinolas P.Taofinu’u priklausė, Popiežius meldė, kad Viešpats suteiktų jo sielai „dangaus džiaugsmą ir ramybę“ kaip atpildą už atliktus darbus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija