Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ekumeninės pamaldos suvienijo

Šaltą sausio 22-osios, sekmadienio, pavakarę Panevėžio Švč. Trejybės bažnyčioje vyko ekumeninės pamaldos. Jas pradėjo Panevėžio vyskupijos generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis, kuris pristatė į jas atvykusius stačiatikių Kristaus Prisikėlimo parapijos kunigą Aleksejų Smirnovą, evangelikų reformatų dvasininką Julių Norvilą, „Tikėjimo žodžio“ pastorių Ramūną Jukną. Dėl svarbių priežasčių atvažiuoti į Panevėžį negalėjo evangelikų liuteronų kunigas Arvydas Malinauskas. Ekumeninėse pamaldose dalyvavo Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios klebonas kan. Petras Baniulis, Kristaus Karaliaus Katedros altaristas kan. Vytautas Masys, vikaras kun. Mindaugas Kučinskas. Nepabūgusius siautėjančio speigo tikinčiuosius sveikino Švč. Trejybės bažnyčios rektorius kan. Bronius Antanaitis. Jis pažymėjo, jog visų pasaulio krikščioniškųjų konfesijų Dievas buvo, yra ir bus vienas – Jėzus Kristus.

Kan. dr. R.Pukenis sakė, kad prabėgo tūkstantmečiai, griuvo imperijos, o meilė Kristui išliko milijardų žmonių širdyse. Jis pabrėžė, kad protestantai evangelikai ir katalikai yra kaip broliai, todėl tarpusavyje visi jie turi būti susitelkę ir vieningi.

Evangelikų reformatų kun. J.Norvila apgailestavo, jog dabar minios žmonių sekmadieniais plūsta ne į maldos namus, bet į „Maximą“. Kartu svečias pažymėjo, jog Panevėžys, esantis tarp Nevėžio ir Lėvens upių, yra ypatingas miestas. Nors įsikūręs lygumoje, bet iš tikrųjų stovi kaip ant kalno.

Tikinčiuosius sujaudino pakiliai stačiatikių Kristaus Prisikėlimo parapijos choro giedamos giesmės. „Dieve, kokie gražūs jų balsai“, – girdėjau už savo nugaros tyliai tariančią pagyvenusią moterį.

Ekumeninių pamaldų dalyviams dėkojo vyriausias amžiumi ir tarnyste Dievui kunigas – bažnyčios rektorius kan. B.Antanaitis.

Bronius VERTELKA

Panevėžys

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija