Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Karmelitų rekolekcijos – atokvėpis piligriminėje kelionėje

Kunigai Johan Hettinga ir Tjeu Timmermans – karmelitai iš Olandijos – nepamiršta savo bičiulių Lietuvoje. Tėvas J.Hettinga Lietuvoje lankėsi vasarą, kartu su kitais broliais karmelitais rengė rekolekcijas. Tuo tarpu tėvas T.Timmermans dviejų dienų rekolekcijas Palendrių vienuolyne vedė mažiau nei prieš tris mėnesius. Toks dažnas karmelitų apsilankymas, mokymai, bendra malda džiugina nuolatinius karmelitų rekolekcijų dalyvius. Kai kurie iš jų atvažiuoja į Šiaulius net iš sostinės. Sausio 7 – 8 dienomis susitikimas buvo suorganizuotas Kryžių kalno vienuolyne. Svečiai iš Olandijos pasidžiaugė, kad buvo pasirinkta būtent ši vieta. Kryžių kalnas, jų teigimu, yra laisvės troškimo simbolis ir vilties ženklas. Rekolekcijų vietos parinkimu, kitais organizaciniais dalykais rūpinosi Šiaulių vyskupijos karmelitų dvasingumo tarnyba (koordinatorius – Vidas Labanauskas). Susitikti su tėvais karmelitais, rekolekcijų dalyviais į Kryžių kalną atvyko Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis.

Kryžių kalne vykusios rekolekcijos buvo įvardintos trumpa dvasinės piligrimystės atkarpa. Rekolekcijų dalyviai ir svečiai kartu su vienuolyne gyvenančiais broliais pranciškonais dalyvavo šv. Mišių aukoje, kartu skaitė Liturgines valandas, kalbėjo rožinį.

Karmelitų programa truko dvi dienas. Pasitelkdami piligriminių žygių vaizdinius, tėvai atskleidė pagrindinius gyvenimo kelionės bruožus. Žmogaus gyvenimas yra nuolatinė kelionė Dievo karalystės link. Šios kelionės aptarimui buvo skirta pirmoji rekolekcijų diena. Tėvas J.Hettinga pasakojo apie savo kasmetinius piligriminius žygius, patirtį jų metu. Gyvenimo piligrimystėje, kaip ir žygyje, pasitaiko džiaugsmo, skausmo, giedros ir darganos, joje sutinkami kiti keliautojai. Kartais tie susitikimai, svečio teigimu, duoda daug naudos, kartais – daug skausmo. Visa tai, tėvo Johan teigimu, moko ne primesti draugystę, o priimti kaip dovaną ir puoselėti. Nepaisant šių susitikimų, kiekvienas savo kelią turi nueiti pats.

Mokymą pratęsė Šventojo Rašto ištraukos skaitymas, refleksija ir bibliodrama. Jos metu kiekvienas dalyvis bandė nustatyti ir apibūdinti savąją kelio atkarpą. Įsigilinti į gyvenimo kelio piligrimystę, nelengvus, tačiau Viešpaties rūpesčio pripildytus jos kelio vingius padėjo šeima iš Radviliškio. Giesmes kuriantis ir pats jas atliekantis šeimos tėvas dalijosi gyvenimo patirtimi.

Antrąją dieną tėvas T.Timmermans gilinosi į dvasinę kasdienos piligrimystę. Mūsų piligrimystė į save, tėvo Tjeu teigimu, nėra tikslas tapti tobulais. Jos tikslas - būti kuo arčiau Viešpaties. Dievo artuma padeda išaugti iš to rūbo, kuris sako: „Aš galiu pakeisti pasaulį“.

Antros dienos popietę rekolekcijų dalyvius džiugino krikščioniškos muzikos koncertas. Grojo grupė „Kelionė“, vadovaujama Gintaro Razgaus.

Su tėvais iš Olandijos išsiskirta neilgam. Po dviejų mėnesių broliai karmelitai žadėjo vėl apsilankyti.

Inesė Ratnikaitė

Šiauliai

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija