Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Bendrystės ir maldos vakaras

Po pamaldų kalbų netrūko –
kunigai Rimas Mikalauskas,
Raimondas Piečia, Dalius
Tubys ir Linas Šnaras

Po pamaldų bendravo vyresni
ir jauni skirtingų Bažnyčių žmonės

Sekmininkų giedotojų giesmei
pritarė visi pamaldų dalyviai

Bendra giesmė - Jurgita iš Metodistų
Bažnyčios ir Sekmininkų Bažnyčios
narė Lina bendrą giesmę pagiedojo
net nerepetavusios. „Ar ne puikus
ekumenizmo pavyzdys, kai bendrą
giesmę gieda du jauni skirtingų
konfesijų žmonės“, – sakė pamaldų
dalyviai

Gieda Biržų evangelikų
sekmininkų bažnyčios jaunimas

Pamaldose dalyvavo
ir po jų bendravo vyresni
ir jauni skirtingų Bažnyčių žmonės

Kasmet antroje sausio pusėje viso pasaulio krikščionys meldžiasi už krikščionių vienybę. Biržuose, kur veikia kelios krikščioniškosios konfesijos, jau šeštą kartą rengiama ekumeninė savaitė, kurios metu bendros krikščionių pamaldos vyksta vis kitoje bažnyčioje. Sausio 16-ąją, pirmadienį, Biržų krikščionys meldėsi evangelikų reformatų bažnyčioje, antradienį – evangelikų sekmininkų, trečiadienį – metodistų, ketvirtadienį – Romos katalikų bažnyčioje. Antradienį apsilankę evangelikų sekmininkų bažnyčioje iš šalto vakaro pravėrusieji bažnyčios duris iš karto buvo sušildyti jaunų sekmininkų dėmesiu: kiekvienas pasveikintas, palydėtas iki antrojo aukšto, kur turėjo vykti pamaldos. Pritrūkus laisvų vietų – žmonių atėjo daug – jaunieji sekmininkai pasirūpino dar atnešti kėdžių, suolų.

Pamaldoms šįsyk vadovavo evangelikų sekmininkų bažnyčios kunigas Linas Šnaras, giedojo gražus būrys jaunųjų sekmininkų. Vienas po kito į vakaro dalyvius kreipėsi kunigai. Pratęsdami ir papildydami vienas kito žodžius, pasakydami tik tam vakarui skirtą mintį. Kunigas L.Šnaras kalbėjo apie būtinybę išmokti mylėti vieniems kitus – tik taip tapsime viena Bažnyčia.

Evangelikų reformatų kunigas Rimas Mikalauskas sakė: „Būdami skirtingi esame turtingi, tik turėdami savo veidą išmokstame priimti kitą veidą, tik mylėdami savo motiną, galime pamilti kito žmogaus motiną. Bendraudami tarpusavyje atsikratysime nereikalingų baimių. Vienybė yra Dievo malonė, ir Dievo malonė yra tai, kad vyksta tokia ekumeninė savaitė Biržuose, kad visi kartu suėję galime už tai padėkoti Dievui“.

Katalikų kunigas Dalius Tubys teigė, kad žmogui itin svarbu išlaikyti dvasinį ryšį su Dievu, per Jį ir su Juo rasti atsakymus į visus rūpimus klausimus: „Viešpaties pažadai visada išsipildo, jei tik Juo pasikliauji. Gerai, kad žmogus gali atrasti savo vietą bažnyčioje, nesvarbu, kad ir kokie yra konfesijų skirtumai. Jei mūsų santykiai pagrįsti vienybe su dangiškuoju Tėvu, gyvenime įvyksta nuostabūs dalykai. Tik šis ryšis padeda mums vienas kitą palaikyti ir mylėti“.

Metodistų kunigas Raimondas Piečia, perskaitęs skaitinį iš Senojo Testamento Pirmosios Samuelio knygos, visiems linkėjo išgirsti Viešpaties šaukimą: „Kiekvienam iš mūsų Viešpats kalba per Šventąjį Raštą, o jei jo neatsiverčiame, Viešpaties žodžio taip ir neišgirstame. Jei Šventąjį Raštą atsiversime be išankstinių nuostatų, be noro jo eilutėmis pateisinti vieną ar kitą savo poelgį, mintį, išgirsime daug nuostabių dalykų“. Kunigų žodžius lydėjo giesmės, kurioms pritarė visi pamaldų dalyviai.

Paskui sekmininkai visus pakvietė išgerti arbatos ar kavos, pasivaišinti užkandžiais. Neskubėdami skirstytis skirtingų Bažnyčių tikintieji džiaugėsi, kad yra ekumeninė savaitė Biržuose. Ne vienas sakė besistengiąs nepraleisti nė vienų pamaldų, jau ne pirmi metai per šią savaitę aplankąs visas krikščionių bažnyčias. Liuteronų Bažnyčios atstovė Kristina, viena pirmosios ekumeninės savaitės organizatorių, sakė, kad į liuteronų bažnyčią pakviesti visų konfesijų atstovus sudėtinga: mažai vietos, bažnyčia nešildoma, o jų kunigas turėtų iš toli atvažiuoti. Bet liuteronai mielai eina melstis ir bendrauti į kitas bažnyčias. „Prieš šešerius metus suvokiau, koks turtas yra ekumeninė dvasia, ir lieku jai ištikima“, – kalbėjo Kristina. Jos žodžius tą vakarą paliudijo ir vyresnio amžiaus pamaldų dalyviai, ir skirtingų Bažnyčių jaunimas, iš pradžių dalijęs arbatą ir sumuštinius vyresniesiems, o paskui draugiškai šnekučiavęsis tarpusavyje.

Janina BAGDONIENĖ

Biržai

Autorės nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija