Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Telšių vyskupijoje

Šilalės dekanate

Upyniškiai džiaugiasi veikliu klebonu

Kun. Antanas Gutkauskas aukoja
šv. Mišias už Upynos parapijos
tikinčiuosius ir visus kitus,
parėmusius parapijos namų renovaciją

Parapijos namų atidaryme dalyvavo
(iš kairės): Upynos seniūnė
Stefa Kažukauskienė, rajono
savivaldybės administracijos direktorė
Zita Kazdauskienė ir kiti svečiai

Susitikimai su Kalėdų Seneliu

Jaunojo klebono iniciatyva
renovuoti Upynos parapijos namai

Upyna. Nuo praėjusių metų liepos 22-osios Telšių vyskupijos vyskupo dr. Jono Borutos paskyrimu Upynos Švč. Mergelės Marijos Vardo parapijai pradėjo vadovauti iš Telšių atkeltas kunigas Antanas Gutkauskas. Šis jaunas kunigas aptarnauja ir gretimas, be kunigo esančias Varsėdžių Šv. Roko ir Girdiškės Švč. Mergelės Marijos Snieginės parapijų bažnyčias.

Iniciatyvus klebonas iš karto rado bendrą kalbą su visų trijų parapijų tikinčiaisiais. Jis iš karto ėmėsi gražinti ir remontuoti bažnyčias. Tuoj buvo atliktas būtinas Girdiškės bažnyčios remontas: patvarkytas bažnyčios bokštas, atnaujintos zakristijos grindys, pagražinti parapijos namai, apsirūpinta kuru žiemai. Padedant Upynos seniūnijai, suremontuoti laiptai prie Varsėdžių bažnyčios.

Kai prieš kelerius metus Upynoje klebonu dirbo dabartinis Tauragės Švč. Trejybės bažnyčios klebonas dekanas Alvydas Bridikis – Upynos, Girdiškės ir Varsėdžių bažnyčios blizgėte blizgėjo. Klebonas kun. A.Bridikis rūpestingai prižiūrėjo ir prie Upynos esančius parapijos namus.

Ypač didelio remonto pastaruoju metu reikėjo Upynos parapijos namams. Pro kiaurą stogą pradėjo varvėti vanduo, ėmė pūti grindys, pastatas gerokai apšiuro. Tai matydamas, klebonas kun. A.Gutkauskas ryžosi šiuos parapijos namus iš esmės atnaujinti. Klebono iniciatyvą parėmė Šilalės rajono savivaldybė, Šilalės UAB „Antano paslauga“, Kvėdarnos UAB „Kvėdarsta“, Upynos ir Laukuvos seniūnijos. Piniginėmis aukomis nemažai prisidėjo Upynos tikintieji.

Renovacijos darbus atliko Telšių IĮ „Rešota“. Buvo uždengtas stogas, nudažytas visas pastatas, suremontuotas sanitarinis mazgas, grindys išklotos plytelėmis, sienos išklotos plokštėmis. Buvusi viena nemaža salė padalyta į dvi patalpas. Reikalui esant, vienoje bus galima šarvoti mirusiuosius, kitoje bus giedami žemaitiški Kalnai, organizuojami įvairūs religiniai renginiai. Jau kaupiami indai, virtuvės reikmenys. Stalus padovanojo UAB „Antano paslauga“. Įvairiomis progomis čia bus galima pasivaišinti, išsinuomoti indus gedulingiems pietums. Pasak klebono kun. A.Gutkausko, viskas čia bus daroma be alkoholio.

Į šiuos renovuotus parapijos namus rinksis ir Upynos jaunimas. Juk kadaise, dar dirbant minėtam kun. A.Bridikiui, šiuose namuose veikė netgi religinis jaunimo teatras, kuris su kun. A.Bridikio pastatytais spektakliais važinėjo po visą rajoną. Todėl ir kun. A.Gutkausko iniciatyva bus kuriamos įvairios religinės organizacijos. Advento metu upyniškiai čia jau rinkosi giedoti Kalnų. Gavėnios metu čia irgi bus giedami Kalnai.

Atidarius šiuos parapijos namus, šiandien Šilalės rajono savivaldybė, Upynos seniūnijos seniūnė Stefa Kažukauskienė džiaugiasi, kad gerokai nuo rajono nutolusiame kampelyje – Upynoje atsirado dar vienas kultūros židinys, kuris skleis dvasinę šviesą ir puoselės lietuvišką kultūrą Upynos parapijoje. Parapijos klebonas kun. A.Gutkauskas tiesiai pasakė: „Čia vyks jaunimo ir pagyvenusių žmonių dvasinis bendravimas“.

To galima tikėti iš jauno, iniciatyvaus klebono. Jis jau spėjo šv. Kalėdas padaryti gana įspūdingas ne tik Upynoje, bet ir jo aptarnaujamose Varsėdžių ir Girdiškės parapijose. Be gražių ir įspūdingų Bernelių Mišių ir Šv. Kalėdų dienos šv. Mišių, kun. A.Gutkauskas suorganizavo susitikimus su Kalėdų Seneliu visose trijose parapijose, kur Kalėdų Senelis vaikus apdovanojo dovanėlėmis. Tai buvo netikėta vaikams ir jų tėvams. Girdiškės parapijos namuose, padedamas Bijotų seniūnijos, kun. A.Gutkauskas suorganizavo kalėdinę popietę parapijos vaikams, jų tėvams ir seneliams.

Upynos, Girdiškės ir Varsėdžių tikintieji džiaugiasi veikliu naujai paskirtu klebonu kun. A.Gutkausku. Vos per pusmetį jis nuveikė daug darbų, suorganizavo gražių, katalikiškų renginių.

Žilvinas PRANEVIČIUS

Autoriaus nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija