Atnaujintas 2006 sausio 27 d.
Nr.8
(1408)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Atpažinau

„XXI amžius“ (2005 10 07, Nr. 75) spausdino trumpą rašinėlį „Ką primena nuotraukos?“ ir Kauno Šv. Antano Paduviečio bažnyčios choro nuotrauką. Antroje eilėje trečioji iš dešinės (už kun. J.Želvio kairiojo peties) yra Justina Lukšienė, prieš Pirmąjį pasaulinį karą buvusi Petrapilio lietuvių teatro vaidintoja. 1935 metais ji gyveno anuometinės Tvirtovės alėjos, atrodo, 80-ajame name. Ji vienoje Balio Sruogos knygoje vadinta vaistininke, o jos vyras, ko gero, irgi vaistininkas. Daugiau apie J.Lukšienę galima rasti knygose: Balys Sruoga. Lietuvių teatras Peterburge 1892-1918. Lietuvių teatro istorijai medžiaga (Kaunas, 1930, p. 126,132) ir Unė Babickaitė-Graičiūnienė. Atsiminimai, dienoraštis, laiškai (Vilnius, 2001, p. 73, 74, 309).

Žibuntas MIKŠYS

Paryžius, Prancūzija

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija