Atnaujintas 2006 vasario 1 d.
Nr.9
(1409)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Naujas puslapis herojinėje literatūroje

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Knygos autorius
Antanas Paulavičius
Autoriaus nuotraukos

Nors jau penkiolika metų, kai atkurta Lietuvos nepriklausomybė, tačiau kūrybinių sąjungų nariai, – rašytojai, poetai, kompozitoriai, menininkai, neskuba sukurti ką nors didingo, genialaus mūsų didvyrių laisvės kovoms atminti, jiems pagerbti. Sovietinis palikimas dar ir dabar „kausto“ ne vieno rašytojo, poeto kūrybą. Pagaliau praėjusią savaitę Kauno karininkų ramovės pilnutėlėje salėje visuomenei buvo pristatyta poeto, žurnalisto, kompozitoriaus, Lietuvos vietinės rinktinės karių sąjungos pirmininko Antano Paulavičiaus dešimtoji knyga – herojinė poema „Partizanas Daumantas“.


Keisti sutapimai

Lietuvos Respublikos generaliniam prokurorui
Algimantui Valantinui,
Lietuvos Respublikos valstybės saugumo
departamento direktoriui
Arvydui Pociui,
Lietuvos RTV generaliniam direktoriui
Kęstučiui Petrauskiui

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjunga sunerimusi dėl Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos centro valdybos pirmininko, Laisvės kovų dalyvio, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus, dim. kpt. Algirdo Petrusevičiaus sulaikymo dėl įtarimų užsiimant nelegalia ginklų ir sprogstamųjų medžiagų prekyba, laikymu. Protestuojame dėl įvykio paviešinimo pasinaudojant LRTV, neatsižvelgus į nekaltumo prezumpciją. LKKSS CV nariai ir LKKSS nariai pažįsta savo išrinktą pirmininką kaip dorą, sąžiningą ir nepailstantį Lietuvos pilietį ir patriotą, savo kryptinga, nuoseklia veikla įrodžiusį begalinį atsidavimą Tėvynei.


Tendencingai pateikta informacija žemina žmogaus orumą

Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos Kauno apskrities skyriaus suvažiavimo pareiškimas Lietuvos žurnalistų etikos komisijos pirmininkui

Sausio 24 dieną Valstybės saugumo departamento pareigūnai, apkaltinę „prekyba ginklais“, suėmė buvusį disidentą ir politinį kalinį, Lietuvos kariuomenės kūrėjų savanorių sąjungos pirmininką, Vyčio kryžiaus ordino kavalierių, dimisijos kapitoną Algirdą Petrusevičių. Žiniasklaida su pasimėgavimu rašė apie patrioto, buvusio Seimo nario ir savanorio kūrėjo „nusikaltimus“, kaip kokį kriminalinį nusikaltėlį vadino jį pravarde, lygino jį su banditais. Štai „Kauno dienos“ (2006 01 16, Nr. 21) žurnalistė Greta Čižinauskaitė straipsnyje „Eksparlamentaras vėl po padidinamuoju stiklu“ rašė: „Kartu su Rankelės pravardę turinčiu A. Petrusevičiumi...“ , „A.Petrusevičius sulaikytas gana panašiomis aplinkybėmis kaip pernai rudenį Henrikas Daktaras - savo automobilyje“. Jadvyga Pekarskaitė „Lietuvos ryto“ (2006 01 26, Nr. 21) straipsnyje „Lietuviškų ginklų kūrėjas - vėl už grotų“ rašė: „Neoficialiais duomenimis, tarp įtariamųjų yra ir dar trys kauniečiai, teisėsaugininkų vadinami patriotais“.


Provokacija prieš tėvynei lojalų žmogų

Dėl buvusio Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos nario Algirdo Petrusevičiaus.

Valstybės saugumo departamento pareigūnai jau nebe pirmą kartą sulaikė buvusį Seimo Tėvynės sąjungos frakcijos narį ir vieną iš lietuviško automatinio ginklo „Vytis“ kūrėjų Algirdą Petrusevičių. Jis įtariamas neteisėtu disponavimu šaunamaisiais ginklais.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija