Atnaujintas 2006 vasario 1 d.
Nr.9
(1409)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Likimo dovanos

Balio Sruogos 110-osioms gimimo metinėms

Marija MACIJAUSKIENĖ

Pas Micutus Olesine prie Lodzės.
Iš kairės į dešinę sėdi: Marcelė Micutaitė,
teta Vanda Paulavičiūtė-Micutienė,
Olenka Micutaitė. Už jų – L.Micuta,
B.Sruoga ir V.Krėvė, priekyje –
Dalia Sruogaitė

Eini gyvenimo keliais, sutikdamas ir prasilenkdamas su daugybe žmonių, kaip senovės lietuvių giriose medžių. Vieni – tarsi rodyklėlės, kiti – kupini bekompromisės liepsnojančios meilės, bet pagal palanges, palei kelius vyniojasi lyg klastingos angys, apgavystėm ir piktu pavydu apsiginklavę žygeiviai. Jiems nė motais, kad pamynę sąžinę (tik kažin ar ją turi) sugraužia kitų kasdienybę ir ateitį. Visiems valia augti po Viešpaties padange, tik ne visi suvokia ar nenori suvokti, jog privalo Žemėje palikti šviesos ženklus, taurumo ir vilties ženklus, kad galėtų ateinančios kartos, juos išvydusios, irgi auginti gėrio rasodą.


Buvo gabus ir perspektyvus dramaturgas

Danutė MARCINKEVIČIENĖ

Raimundas Samulevičius

1981 m. vasario 2 d. Vilniuje, Gedimino prospekte, aukštas pareigas užimančio saugumiečio Ričardo Vaigausko bute buvo nušautas kaunietis rašytojas dramaturgas Raimundas Samulevičius. Teisiamas R.Vaigausko žentas A.Bacevičius įrodinėjo, jog uošvio ginklą palaikė žiebtuvėliu, todėl spragtelėjo ir netyčia pataikė R.Samulevičiui į akį… A.Bacevičius tarnavo desantininkų dalinyje, tuo metu buvo neseniai grįžęs iš sovietinės armijos. Už nužudymą jis buvo nuteistas trejus metus kalėjimo. Bausmę atliko Kybartuose. Aurelijus Bacevičius mirė nesulaukęs 43 metų – tiek pat, kiek ir nužudytasis R.Samulevičius. Tuo metu R.Samulevičius kalbėjo telefonu su akademiku Jonu Lankučiu ir buvo spėjęs pasakyti, iš kokio buto kalba. Kai nutrūko pokalbis, J.Lankutis paskambino į nurodytą butą. Neliko nieko kita, tik iškviesti miliciją ir aiškinti, jog nušovė netyčia. Tardytojas buvo Egidijus Bičkauskas, o teisiamojo advokatas – Kazimieras Motieka.


Rašytojas, juokęsis pro ašaras

Marytė GUSTAINIENĖ,

Kauno V.Kudirkos vidurinės mokyklos
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Su Kaunu siejamas nemažas rašytojo Balio Sruogos gyvenimo laikotarpis. Galima teigti, kad tai yra brandžiausias B.Sruogos kūrybos tarpsnis. Per 15 darbo metų jis paskelbė 14 grožinės ir mokslinės literatūros knygų. Žaliakalnyje, Ramiojoje g. 9 (dabar B.Sruogos g. 21), 1938 metais Balys Sruoga ir Vanda Daugirdaitė-Sruogienė pasistatė namą. Jame su dukra Dalia gyveno iki 1940 metų. Grįžęs iš Štuthofo koncentracijos stovyklos, rašytojas čia praleido paskutiniąją gyvenimo vasarą jau vienas (žmona ir duktė dar 1944-ųjų rudenį, norėdamos išvengti antrosios sovietų okupacijos, pasitraukė į Vakarus). Kaip teigia muziejaus vedėja Angelė Galnaitytė, šioje vietoje 1966 m. spalio 1 d. valdžios sprendimu įkurtas rašytojo B.Sruogos ir istorikės V.Daugirdaitės-Sruogienės muziejus. 1967 metais pirmą kartą B.Sruogos duktė Dalia Sruogaitė-Bylaitienė (Bylienė) aplankė tėvų memorialinį muziejų.


Liudas Dovydėnas: mums artimas ar tolimas rašytojas?

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Liudas Dovydėnas

Liudas Dovydėnas (1906 01 14-2000 07 04), produktyvus rašytojas ir žurnalistas, gyveno beveik visą XX amžių, kurio svarbiausi įvykiai vienaip ar kitaip koregavo jo buitį ir būtį, formavo vertybių sistemą, brandino asmenybę.

Būsimasis rašytojas gimė Trumpiškio kaime (Čedasų parapija, Panemunio vls., Rokiškio r.). Tai nedidelis kaimelis, kuriame gyveno vieni Dovydėnai. Iki Čedasų buvo tik pusantro kilometro. Kai reikėjo eiti į mokyklą, tėvas padirbo medpadžius; ne paprastus – padą išdrožė iš liepos medžio. Motina liepė saugoti, kad kuo ilgiau galėtų jais avėti. Dabar jau niekas nebepasakys, ar to apavo užteko, kol baigė Čedasų pradžios mokyklos trečiąjį skyrių. Nepamirštamas liko mokytojas Tamošaitis, pastebėjęs berniuko literatūrinius gabumus.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija