Atnaujintas 2006 vasario 1 d.
Nr.9
(1409)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nepriklausomoje Lietuvoje teisiami laisvės kovotojai

Marius KUNDROTAS,

politikos mokslų doktorantas

Algirdas Petrusevičius

Stebėdamas politinį ir visuomeninį mūsų valstybės gyvenimą, vis dažniau pasijunti, tarsi gyventum iškreiptų veidrodžių šalyje. Čia sužinai, kad prieštaringai vertinamas užsienietis milijardierius tampa mūsų demokratijos ir valstybingumo garantu, čia KGB rezervininkai ir LKP sekretoriai tampa valstybininkais, čia po visai Lietuvai paviešintų kriminalinio turinio telefoninių pokalbių išteisinami „abonentai“. Didžiausia, jei ne vienintele žmogaus teisių gynėjams rūpinčia problema yra lytiniai iškrypėliai, gaunantys milijonines pašalpas iš mokesčių mokėtojų kišenės pačios Vyriausybės nurodymu. Visos likusios visuomenės teisės, pasirodo, nieko vertos. Ne tik teisės, bet ir nuopelnai.


Iš po Vyčio – penkiakampė

Algimantas ZOLUBAS

Mūsų teisėsaugininkai pasikabino po kaklu ar ant atlapo Vytį, tačiau iš po Vyčio ryškiai tebespindi raudona penkiakampė: elgiasi kaip tikri čekistai ir sovietinės teisės apaštalo Andrejaus Vyšinskio palikuonys. Ir iš tikrųjų, kai tik pabandoma išsiaiškinti jų praeitį, kilmę, veiklą praeityje, paaiškėja, kad patys ar jų tėvai darbavosi SSRS represinėse struktūrose ar glaudžiai bendradarbiavo su jomis. Žinome, kad didžioji dauguma teisėsaugininkų po SSRS griūties pasiliko savo postuose, kad kadriniai KGB darbuotojai buvo prilyginti kariškiams ir išleisti į atsargą su visomis socialinėmis garantijomis bei jų veiklos įslaptinimu, kad jų organizatoriai ir įkvėpėjai bei darbdaviai komunistai dabar užima aukščiausias pareigas valstybėje (ryškus pavyzdys – buvęs Prezidentas, dabartinis Premjeras). Dėl šių priežasčių teisėsaugininkų, apsaugotų nuo jų veiklos kontrolės valdžių atskyrimo ir nesikišimo pagrindu, elgesys pasižymi kairuolišku šališkumu, įžūliu brutualumu.


Užkirskime kelią patriotų persekiojimui

Lietuvos Respublikos Prezidentui Valdui Adamkui
Pareiškimas

Pastaruoju metu Lietuvos visuomenę stebina ir kelia didžiulį pasipiktinimą ne tik valdančios daugumos skandalai, bet už nepriklausomos valstybės saugumą atsakingų struktūrų veikla, nukreipta ne į Lietuvos saugumo stiprinimą ir gynybą, o prieš valstybingumo gynėjus, pasipriešinimo sovietinei okupacijai kovotojus, aktyvius nepriklausomybės atkūrimo dalyvius. Žymaus laisvės kovų dalyvio, Lietuvos parlamento gynėjo, savanorio, talentingo lietuviškos ginkluotės kūrėjo, buvusio LR Seimo nario, Vyčio kryžiaus ordino kavalieriaus Algirdo Petrusevičiaus suėmimas buvo akibrokštas Lietuvos žmonėms.


Labdaros ieškotojai, nežeminkite laisvės kovotojų!

2005 metais „Valstiečių laikraštyje“ Kovo 11-osios Akto signataras rašytojas K.Saja net trijuose rašiniuose užsipuldinėjo ir bandė mokyti Lietuvos laisvės kovų sąjūdžio vadovus, kaip reikėtų dalyti išeivijos lietuvių labdarą. Kita vertus, rašytojas pristato Romą Kaunietį ir vadina jį Aukštaitijos Daukantu, pastačiusiu bene gražiausią paminklą Lietuvos partizanams, nes parašė keturis tomus „Aukštaitijos partizanų prisiminimų“. Esą Čikagoje esančiam Lietuvos partizanų globos fondui šis žmogus galėtų būti geriausias ekspertas skirstant į Lietuvą siunčiamus pinigus, ir kad tai būtų tiesiausias bei skaidriausias šelpimo kelias.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija