Atnaujintas 2006 vasario 1 d.
Nr.9
(1409)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Don Kichoto arklys

Danutė ŠATIENĖ

Danutė Šatienė
(1927-2005)

Jau praeitis Stalino viešpatavimas, pasmerktas – tiesa, gana santūriai – Berija, nuslopintas Vorkutos politinių kalinių maištas: dalis kalinių, atsisakiusių dirbti, sušaudyti iš apsauginiuose bokšteliuose pastatytų kulkosvaidžių, o gyvieji surankioti ir išvežti nežinia kur. Lyg ir per didelė kaina už reikalavimą bylų peržiūrėjimo ir teisingumo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija