Atnaujintas 2006 vasario 1 d.
Nr.9
(1409)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Į 101-ąjį gimtadienį – su nauja knyga

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Ona Mikulskienė per savo
100-ąjį gimtadienį

Prof. Vytautas Landsbergis, 1988 metų pradžioje lankydamasis JAV, pamatęs Lietuvių tautinio meno ansamblio „Čiurlionis“ archyvą, rašė: „Nustebintas ir sužavėtas M.K.Čiurlionio ansamblio veikla, o ne mažiau – ir p. Onos Mikulskienės pasišventimu, sukaupiant ir išsaugojant tokią brangią mūsų kultūros istorijos medžiagą. Būtinai reikia parašyti tikslią, išsamią ansamblio istoriją – linkiu ir noriu, kad tai būtų padaryta“. Šis palinkėjimas ir pageidavimas šiandien jau išpildytas. Tie, kurie panorės aplankyti O.Mikulskienę ir pasveikinti ją 101-ojo gimtadienio proga, ant jos stalo pamatys dvi solidžias knygas: Lietuvos muzikų rėmimo fondo 2000 metais išleistą „Čiurlionio ansamblis 1940-1949“ ir 2005 metais pasirodžiusią „Lietuvių tautinio meno ansamblis „Čiurlionis“ 1949-1991 metais“. Pirmoji turi 316 puslapių, antroji – net 784. Koks jų kelias pas skaitytojus? Atsakymas trumpas: įdomus ir sudėtingas. Pakeliaukime juo...

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija