Atnaujintas 2006 gegužės 26 d.
Nr.40
(1440)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Labiausiai gailėjosi per vėlai tapęs kunigu

Bronius VERTELKA

Minėjime kalbėjo
kun. Kęstutis Kazimieras Brilius

Šv. Mišiomis, kurias aukojo kun. Kęstutis Kazimieras Brilius, Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje buvo paminėta kun. Kastyčio Ramanausko mirties 10 metų sukaktis. Į šventovę atėjo tikintieji, kuriems liko brangi šio dvasininko skiepyta meilė, tikėjimo liudijimai, jo tikras pašaukimas tarnauti Dievui.


Kunigas kankinys

Kun. Jonas Burneika

Kai kurie žmonės savo gyvenimu palieka neišdildomus pėdsakus. Toks buvo 1940 metais į Lyduokių parapiją paskirtas administratorius klebonas kun. Jonas Burneika. Pirmutinis naujojo dvasininko darbas šioje parapijoje buvo sutvarkyti kaimo kapines. Iki tol ten buvo daug netvarkos: kas kur norėjo, ten ir laidojo, kapinėse nebuvo nei eilių, nei takų. Tvarkyti jas klebonas pasitelkė mokinius, parapijiečius, o ir pats daug dirbo. Buvo skobiami mediniai kryžiai, užrašomos mirusiųjų pavardės ir vardai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija