Atnaujintas 2006 gegužės 26 d.
Nr.40
(1440)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

Svetainė įkurta
2001 m. spalio 3 d.

RUBRIKOS

XXI Amžius


PRIEDAI

Abipus Nemuno

Kristus ir pasaulis

žvilgsniai

pro vita

Sidabrinė gija

Horizontai

Atodangos


ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai


PRIEŠPASKUTINIS NUMERIS

XXI Amžius


REKLAMA LAIKRAŠTYJE

Reklamos kaina - tik 1,00 Lt + PVM

Pageidaujančius prašome kreiptis į Redakciją

Šiame numeryje:

Aptarė darbų gaires

Sveikas, kryžiau,
vienintele viltie!

Žiniasklaida neturi
sudaryti prielaidų
tarpti melo kultūrai

Geras ganytojas
išjudina visus

Kunigas kankinys

Turtingi skurdžiai

Popiežiaus Benedikto XVI kelionė skiriama pirmtako atminimui

Mindaugas BUIKA

Altorius Krokuvos Blonia parke,
kur gegužės 28 dieną vyks
pagrindinės popiežiaus
Benedikto XVI vadovaujamos
šv. Mišios

Dvasinio atsinaujinimo viltys ir rūpesčiai

Nuo ketvirtadienio prasidėjusi popiežiaus Benedikto XVI apaštalinė kelionė į Lenkiją, kaip ir reikėjo tikėtis, yra pasaulio katalikų bendruomenės ir tarptautinės žiniasklaidos dėmesio centre. Paskutinę vizito dieną, gegužės 28-ąją, Šventojo Tėvo vadovaujamos šv. Mišios Krokuvos Blonios parke ir jo apsilankymas buvusiame Aušvico nacių lageryje, kaip pranešama, tiesiogiai bus transliuojami į daugelį Europos ir kitų žemynų valstybių. Iš esmės tai pirmoji Benedikto XVI suplanuota kelionė į užsienį: prieš metus pradėjęs savo pontifikatą, rugpjūčio mėnesį jis jau lankėsi Vokietijoje vykusiuose Pasaulinės jaunimo dienos renginiuose, tačiau ši kelionė buvo numatyta jo pirmtako Jono Pauliaus II darbotvarkėje.


Neša kryžių į Šventąją Žemę

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Lietuvos maldininkų eisena su kryžiumi
Aušros Vartų koplyčios link

2003 m. spalio 16 d. grupė maldininkų iš Lietuvos atnešė kryžių į Vatikano Šv. Petro aikštę popiežiaus Jono Pauliaus II 25 – ųjų pontifikato metinių garbei ir atsiteisimui už pasaulio nuodėmes. Europos katalikai buvo susižavėję Lietuvos maldininkų pasiaukojimu, ištverme ir pamaldumu.Visi maldininkai Šv. Petro aikštėje buvo suklupę prieš Šventąjį Tėvą ir gavo jo palaiminimą. Tada buvo įveiktas 3600 km nuotolis pėsčiomis nešant kryžių keturis su puse mėnesio. Gydytoja Birutė Žemaitytė šią kelionę aprašė knygoje „Su kryžiumi per Europą“ (2004).


Dar viena sąmokslo teorija

„Da Vinčio kodas“

Gegužės 19 dieną įvairiose šalyse vienu metu įvyko prieštaringai pagarsėjusio filmo „Da Vinčio kodas” premjera. Per pirmąjį savaitgalį filmas visame pasaulyje surinko 224 mln. dolerių pelno. Nors milijonai kraunami, tačiau meno pasaulis nepasipildo nauju šedevru, nepavyksta paklupdyti Katalikų Bažnyčios…

125 mln. dolerių kainavęs filmas išleistas 90-yje užsienio šalių rinkų. Pasaulinė juostos premjera įvyko per Kanų kino festivalį. Žiūrovų antplūdžio filmas sulaukė dėl protestų ir milžiniško žiniasklaidos dėmesio. Dano Brauno prielaida, kad Jėzus Kristus su Marija Magdaliete susilaukė vaiko ir jų kraujo linija išliko per amžius, pelnė nesveiką susidomėjimą.


Kryžius Eucharistiniam kongresui atminti

Šlienavos bažnyčios šventoriuje
kryžių Eucharistinio kongreso
garbei šventina kun. Alfonsas Bulota.
Dešinėje – šio kryžiaus autorius garbės
kanauninkas Vytautas Vaičiūnas

Apie Kauno pašonėje esančią Šlienavos Švč. M.Marijos Apsilankymo bažnyčią ir jos kleboną garbės kanauninką Vytautą Vaičiūną garsas sklinda jau seniai. Tai tikrai didžiulės pagarbos vertas kunigas. Būdamas pasauliečiu sovietmečiu aktyviai dalyvavo organizuojant tikinčiųjų procesijas iš Tytuvėnų į Šiluvą – Šilinių atlaidų metu. Ilgus metus platino, daugino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. Sovietinė valdžia sukurpė teisminį procesą ir nuteisė aktyvų katalikų bendruomenės atstovą V.Vaičiūną kalėti. Kalėjime jis patyrė daug patyčių, vargo, pažeminimo.


Labiausiai gailėjosi per vėlai tapęs kunigu

Bronius VERTELKA

Minėjime kalbėjo
kun. Kęstutis Kazimieras Brilius

Šv. Mišiomis, kurias aukojo kun. Kęstutis Kazimieras Brilius, Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo koplyčioje buvo paminėta kun. Kastyčio Ramanausko mirties 10 metų sukaktis. Į šventovę atėjo tikintieji, kuriems liko brangi šio dvasininko skiepyta meilė, tikėjimo liudijimai, jo tikras pašaukimas tarnauti Dievui.


Gamtos kaprizai netrikdė vyskupo kelionės

Vyskupas Jonas Kauneckas
teikia Sutvirtinimo sakramentą
Velykių bažnyčioje

VELYKIAI. Prabėgęs sekmadienis buvo itin permainingas, lietingas. Kad ir tokiu prastu oru Velykių bažnyčią ir Marijanavos koplyčią aplankė Panevėžio vyskupas Jonas Kauneckas ir generalvikaras kan. dr. Robertas Pukenis.

Ragino melstis

Vysk. J.Kauneckui aukojant šv. Mišias Velykių Šv. apaštalo Andriejaus bažnyčioje, šventovė buvo pilnutėlė žmonių, kai kurie atvyko net iš Velžio gyvenvietės. Šv. Mišiose dalyvavo generalvikaras kan. dr. R.Pukenis, Velykių parapiją aptarnaujantis Miežiškių klebonas kun. Rimantas Visockis, kun. Vilmantas Gutauskas. Pamokslą sakė vyskupas. Jis nemažai dėmesio skyrė blaivybei, šeimų išsaugojimui, katalikiško tikėjimo stiprinimui. Visa tai galima pasiekti malda. Tikinčių žmonių šeimos yra tvirtesnės morališkai, jos neskuba beatodairiškai draskyti savo lizdo.


Į Viešpaties vynuogyną…

Kunigas Sigitas Grigas su mama
Gražina Grigiene po šventimų
Vilniaus Arkikatedroje Bazilikoje

TRAKAI. Gegužės 6-ąją diakonas Sigitas Grigas Vilniaus Arkikatedroje buvo įšventintas kunigu. O gegužės 7-ąją jis aukojo pirmąsias šv. Mišias Trakų Švč. M. Marijos Apsilankymo bažnyčioje, vienoje seniausių Lietuvos katalikų šventovių.

Pabučiavęs relikvijorių, šlakstydamas šventintu vandeniu gausiai susirinkusius tikinčiuosius, naujasis kunigas prisiartino prie Viešpaties altoriaus ir pirmą kartą pradėjo šv. Mišių auką. Kartu koncelebravo monsinjoras Vytautas Pranciškus Rūkas, klebonas dekanas Valdas Girdžiušas ir kunigas Robertas Grigas.


Dvi dienas liejosi maldos ir giesmės

Grupė legionierių po pamaldų.
Priekyje kunigai (iš kairės):
Kęstutis Balčiūnas, Eduardas
Steponavičius ir klebonas
Egidijus Jurgelevičius

RIETAVAS. Gegužės 13-14 dienomis klebono kun. Egidijaus Jurgelevičiaus iniciatyva vyko įspūdingi maldų ir giesmių renginiai, kurie dvasiškai sustiprino Rietavo, aplinkinių parapijų ir iš kitų dekanatų atvykusių tikinčiųjų širdis.

Jau penktus metus prie Šv. arkangelo Mykolo bažnyčios veikia Marijos legiono prezidiumas „Paslaptingoji rožė“, kurį sudaro 230 legionierių. Jo pirmininkė – Zita Kneižienė, vicepirmininkė – Adelė Norvaišienė, sekretorė – Ilona Meškauskienė, iždininkė – Zita Auškalnienė. Legionieriai trečiadieniais susirenka melstis, aptarti savo nuveiktų darbų lankant ligonius, šeimas, globos namų senukus ir pan.


Atsiskyrė paskutinė

Juodkalnijos gyventojai džiaugiasi
laimėję referendumą ir gavę galimybę
įkurti jauniausią Europos valstybę
Reuters nuotrauka

Po penkiolika metų užsitęsusių Balkanų karų ir Jugoslavijos byrėjimo į nepriklausomas valstybes praėjusį sekmadienį mažiausios buvusios Jugoslavijos Respublikos Juodkalnijos gyventojai referendume nusprendė atsiskirti nuo Serbijos. Šiam referendumui neprieštaravo ir Europos Sąjunga, kurios vadovai pareiškė, jog, norint atsiskirti, būtina, kad už atsiskyrimą balsuotų ne mažiau kaip 55 proc. Juodkalnijos gyventojų.


Kinijoje viešėjusi Vokietijos kanclerė aplankė Šanchajaus vyskupą

Vyskupas Aloyzas Džin Lusjanas
ir Vokietijos kanclerė Angela Merkel
Šanchajaus Šv. Ignaco katalikų katedroje

Šanchajaus katalikų vyskupas 91 metų Aloyzas Džin Lusjanas susitiko su Kinijoje oficialų vizitą baigiančia Vokietijos kanclere Angela Merkel. Po maždaug pusvalandį trukusio privataus pokalbio, vyskupas A.Džin Vokietijos vyriausybės vadovei aprodė Šanchajaus miesto centre esančią Šv. Ignaco katalikų katedrą.

Pasak vokiečių dienraščio „Die Welt“, vokiškai sklandžiai kalbantis vyskupas A.Džin atsisveikindamas su kanclere pareiškė, kad prisimins ją savo maldose. Azijos katalikų naujienos „Asianews“ cituoja kanclerę A.Merkel, pareiškusią, jog jai įspūdį darė vyskupo Džin rūpinimasis Vatikano ir Kinijos santykiais.


Dešimtmetį gyvuojanti kaimo koplytėlė

Klebonas kun. Povilas Klezys
su kaimo giedotojomis
ir jaunaisiais radeikiečiais po šventės

Utenos rajono Radeikių krašte nuo seno gajos krikščioniško tikėjimo tradicijos, šeimose perduodamos iš kartos į kartą.

Prieš dešimt metų radeikiečiai važiuodavo melstis į Spitrėnų, Sudeikių, Daugailių arba Utenos bažnyčias. Per gegužines pamaldas kaimo tikintieji melsdavosi dabar jau šviesaus atminimo A.Bagužinskienės namų seklyčioje. Tikinčiųjų bendruomenės aktyvo moterims kilo mintis persikelti į Radeikių kultūros namų fojė. Elžbieta Pamakštienė ir Genovaitė Lagūnienė parūpino kryžių.


Šeimininko indulgencijos

Petras KATINAS

Tikriausiai daugelis Lietuvos žmonių matė garsųjį filmą „Krikštatėvis“ arba skaitė knygą tokiu pat pavadinimu. Tai pasakojimas apie mafijos bosus ir eilinius, jų nepaprastą žiaurumą, klastingumą, susidorojimus su mafijos „kodekso“ pažeidėjais. Visus reikalus mafijos klane tvarko vadinamasis krikštatėvis, arba donas. Prisiminiau šį filmą todėl, jog ir Lietuvos valdančioji grupuotė, pasivadinusi koalicija, tvarkosi panašiais metodais.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija