Atnaujintas 2006 gegužės 26 d.
Nr.40
(1440)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Neša kryžių į Šventąją Žemę

Kazimieras DOBKEVIČIUS

Lietuvos maldininkų eisena su kryžiumi
Aušros Vartų koplyčios link

2003 m. spalio 16 d. grupė maldininkų iš Lietuvos atnešė kryžių į Vatikano Šv. Petro aikštę popiežiaus Jono Pauliaus II 25 – ųjų pontifikato metinių garbei ir atsiteisimui už pasaulio nuodėmes. Europos katalikai buvo susižavėję Lietuvos maldininkų pasiaukojimu, ištverme ir pamaldumu.Visi maldininkai Šv. Petro aikštėje buvo suklupę prieš Šventąjį Tėvą ir gavo jo palaiminimą. Tada buvo įveiktas 3600 km nuotolis pėsčiomis nešant kryžių keturis su puse mėnesio. Gydytoja Birutė Žemaitytė šią kelionę aprašė knygoje „Su kryžiumi per Europą“ (2004).


Dar viena sąmokslo teorija

„Da Vinčio kodas“

Gegužės 19 dieną įvairiose šalyse vienu metu įvyko prieštaringai pagarsėjusio filmo „Da Vinčio kodas” premjera. Per pirmąjį savaitgalį filmas visame pasaulyje surinko 224 mln. dolerių pelno. Nors milijonai kraunami, tačiau meno pasaulis nepasipildo nauju šedevru, nepavyksta paklupdyti Katalikų Bažnyčios…

125 mln. dolerių kainavęs filmas išleistas 90-yje užsienio šalių rinkų. Pasaulinė juostos premjera įvyko per Kanų kino festivalį. Žiūrovų antplūdžio filmas sulaukė dėl protestų ir milžiniško žiniasklaidos dėmesio. Dano Brauno prielaida, kad Jėzus Kristus su Marija Magdaliete susilaukė vaiko ir jų kraujo linija išliko per amžius, pelnė nesveiką susidomėjimą.


Aptarė darbų gaires

Lietuvos Vyskupų Konferencijos posėdyje

Gegužės 16–18 dienomis Trinapolio rekolekcijų namuose Vilniuje vyko Lietuvos Vyskupų Konferencijos plenarinis posėdis. Jame dalyvavo visi Lietuvos vyskupai ordinarai ir augziliarai, taip pat du vyskupai emeritai Juozas Preikšas ir Juozas Žemaitis. Vieną dieną kartu su Lietuvos vyskupais posėdžiavo apaštališkasis nuncijus arkivyskupas Peteris Stephanas Zurbrigenas.


Žiniasklaida neturi sudaryti prielaidų tarpti melo kultūrai

Laiškas Visuomenės komunikavimo priemonių dienai

Prisikėlęs Viešpats prieš įžengdamas į Dangų pavedė Bažnyčiai eiti ir skelbti Evangeliją visai kūrinijai (plg. Mk 16, 19). Sustiprinta Tėvo ir Sūnaus meilės Dvasios Bažnyčia jau du tūkstančius metų ištikimai visoms kartoms skelbia apie Jėzaus Kristaus, įsikūnijusios Tiesos, nuveiktą išganymo darbą. Siekdama, kad ši misija būtų vaisinga ir Viešpaties žodis plistų bylodamas kiekvienam žmogui, ji nesvyruoja naudotis visomis įmanomomis priemonėmis bei būdais, kurie padėtų pasiekti tiesos išsiilgusį žmogų.


Kryžius Eucharistiniam kongresui atminti

Šlienavos bažnyčios šventoriuje
kryžių Eucharistinio kongreso
garbei šventina kun. Alfonsas Bulota.
Dešinėje – šio kryžiaus autorius garbės
kanauninkas Vytautas Vaičiūnas

Apie Kauno pašonėje esančią Šlienavos Švč. M.Marijos Apsilankymo bažnyčią ir jos kleboną garbės kanauninką Vytautą Vaičiūną garsas sklinda jau seniai. Tai tikrai didžiulės pagarbos vertas kunigas. Būdamas pasauliečiu sovietmečiu aktyviai dalyvavo organizuojant tikinčiųjų procesijas iš Tytuvėnų į Šiluvą – Šilinių atlaidų metu. Ilgus metus platino, daugino „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kroniką“. Sovietinė valdžia sukurpė teisminį procesą ir nuteisė aktyvų katalikų bendruomenės atstovą V.Vaičiūną kalėti. Kalėjime jis patyrė daug patyčių, vargo, pažeminimo.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija