Atnaujintas 2006 gegužės 26 d.
Nr.40
(1440)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Turtingi skurdžiai

Pasaulį nuo seniausių laikų kamuoja dilema: ar įmanoma įgyvendinti tokią socialinę lygybę, kada visi žmonės materialiniu atžvilgiu galėtų būti maždaug lygūs. Šią dilemą bandė išspręsti K.Marksas ir F.Engelsas, jais pasekė Leninas ir kiti socializmo utopistai. Deja, jų pastangos buvo bevaisės, nors ir paremtos prievartos būdais. Sunaikinus ar vergais pavertus turtinguosius dėl socialinės lygybės, buvo suduotas skaudus smūgis socialiniam teisingumui. Užgrobti asmeninį turtą – tai atviras ir ciniškas valdžios įteisintas plėšikavimas, užkertantis kelius į asmeninę iniciatyvą, vadinasi, ir į ekonomikos pažangą. Kad taip yra iš tiesų, aiškiai parodė SSRS pavyzdys: asmeninį kapitalą, žemę, gamybos priemones nusavinus ir pavertus valstybine bei visuomenine nuosavybe, ekonomika patyrė neišvengiamą nesėkmę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija