Atnaujintas 2006 gegužės 26 d.
Nr.40
(1440)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Dešimtmetį gyvuojanti kaimo koplytėlė

Klebonas kun. Povilas Klezys
su kaimo giedotojomis
ir jaunaisiais radeikiečiais po šventės

Utenos rajono Radeikių krašte nuo seno gajos krikščioniško tikėjimo tradicijos, šeimose perduodamos iš kartos į kartą.

Prieš dešimt metų radeikiečiai važiuodavo melstis į Spitrėnų, Sudeikių, Daugailių arba Utenos bažnyčias. Per gegužines pamaldas kaimo tikintieji melsdavosi dabar jau šviesaus atminimo A.Bagužinskienės namų seklyčioje. Tikinčiųjų bendruomenės aktyvo moterims kilo mintis persikelti į Radeikių kultūros namų fojė. Elžbieta Pamakštienė ir Genovaitė Lagūnienė parūpino kryžių.


Geras ganytojas išjudina visus

Skriaudžiai – bažnytkaimio centras, esantis svarbaus kelio Kaunas-Marijampolė beveik pusiaukelėje. Kažkada buvęs judrus ir gyvas miestelis, kaip ir daugelis kitų tokių miestelių, buvo jau apsnūdęs. Tačiau šį pavasarį Skriaudžiuose vis daugiau pastebima atgijimo požymių. Tai susiję ir su jauno kunigo teologijos licenciato Gintauto Kuliešiaus, nuo 2005 metų pavasario pradėjusio dirbti Skriaudžių parapijoje klebonu, veikla.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija