Atnaujintas 2006 liepos 7 d.
Nr.52
(1452)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Panevėžio dekanate

Stovyklautojai sulaukė vyskupo

Panevėžio vyskupas
Jonas Kauneckas
šnekučiuojasi su stovyklautojais
Berčiūnuose

BERČIŪNAI. Gaiviame Berčiūnų pušyne birželio 26 dieną, pirmadienį, atidaryta Panevėžio krašto ateitininkų vasaros poilsio stovykla „Kur aš keliauju“. Iškylauti prie Sanžylos upelio susirinko Panevėžio miesto bei rajono ateitininkai. Už turiningą jų poilsį atsako vadovai – aukštųjų mokyklų studentai, kurių ne viena vasara prabėgo taip pat stovyklaujant Berčiūnuose. Tiesa, tarp jų yra ir savanorė iš Egipto. Maždaug 80 jaunųjų panevėžiečių turiningai leido laiką visą savaitę.

Pirmadienio vakare iškylautojai sulaukė Panevėžio vyskupo Jono Kaunecko. Berčiūnų Lietuvos Kankinių bažnyčioje jis aukojo šv. Mišias. Kreipdamasis į jaunimą, ganytojas ragino juos būti atlaidesnius vienas kitam, į pyktį neatsakyti tuo pačiu. Jeigu kas nusikalto, nereikia iš karto teisti, nes niekas nėra be nuodėmės. Kada vos ne iki muštynių susipyko du berniukai, vienas jų atėjo į draugo namus taikytis. Geriausias atlaidumo pavyzdys yra Jėzus: kalamas prie kryžiaus, jis kalbėjo: „Dieve, atleisk jiems, nes jie nežino, ką daro“.

Stovyklautojams rengiantis gulti, vyskupas patarė prieš kalbant maldą pagalvoti: ar visur buvau teisus bei atlaidus, gal buvo ir mano kaltės?

Vyskupas neseniai buvo grįžęs iš Vatikano. Ten susitiko su popiežiumi Benediktu XVI. Jo apaštališkąjį palaiminimą vyskupas perteikė jauniesiems poilsiautojams. Šv. Mišių metu, pritariant gitaros garsams, po šventovės skliautais skambėjo ateitininkų giesmės.

Bronius VERTELKA

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija