Atnaujintas 2006 rugsėjo 20 d.
Nr.70
(1470)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Garbinga mokyklos sukaktis

Algirdas VAITKŪNAS

Birželio 10 dieną Ukmergės Antano Smetonos gimnazijoje (tuo metu vadintoje berniukų ir mergaičių gimnazijomis) 1946 metų laidos abiturientai šventė 60-mečio jubiliejų. Kaip įprasta, jis prasidėjo šv. Mišiomis Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje, aukotomis už mirusius ir dar gyvus abiturientus. Po jų visi kartu nusifotografavo bažnyčioje, vėliau – prie savo gimnazijos.


Bendruomenės šventė

Nors nuo Sąjūdžio pradžios prabėgo jau daugiau kaip aštuoniolika metų, o nepriklausoma Lietuva gyvuoja jau septynioliktus metus, bet Lietuvos visuomenė vis dar neranda būdų, kaip parengti geresnę valstybės ir tautos ateitį. Lietuvos žmonės blaškosi, tarytum Lietuva ir joje gyvenanti lietuvių tauta neturėtų ateities. Ir kai kurių žmonių skundas, kad jie vis dar blogai gyvena, tarytum sako, kad mūsų valstybė varžo tautiečių laisvę.


Apie Vaižganto gimtinę

Viešoji įstaiga „Anykščių televizijos ir informacijos centras“ išleido, o UAB „Utenos Indra“ išspausdino lankstinuką „Vaižganto gimtieji Malaišiai“. Gausiai iliustruotame, spalvingame leidinėlyje pasakojama apie gilia senove dvelkiantį Anykščių rajono Svėdasų seniūnijoje esantį etnografinį kaimą, kuriame 1869 m. rugsėjo 20 d. valstiečių Anupro Tumo ir Barboros Baltuškaitės-Tumienės šeimoje gimė pats jauniausias, dešimtasis vaikelis – Juozukas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija