Atnaujintas 2006 spalio 4 d.
Nr.74
(1474)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kipras Petrauskas ir laikotarpis

Marija MACIJAUSKIENĖ

Petro Kalpoko tapytas
Kipro Petrausko portretas
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

Mano karta išgyveno tokį gyvenimo tarpsnį, kai kiekvieną žmogų, jo poelgį reikia vertinti duotame laike ir situacijoje. Juk visąlaik drebėjo žemė po lietuvio kojom viena ar kita prasme. Dar prisiminkim, kad tame margumyne pasitaikė ir išdavikų, ir pardavikų, dažniausiai pavergtų pikto pavydo ar trokštančių bet kokia kaina pelningesnės ar visiems matomos kėdės. Visko buvo ir yra.

O mano plunksna paprastai siekia, kad niekas iš mūsų asmenybių nebūtų užmirštas ar ištrintas iš kultūros istorijos.


Prisiminimai apie pakilaus ir skambaus žodžio poetą

Kazio Inčiūros 100-osioms gimimo metinėms

Audronė BEREZAUSKIENĖ,

Anykščių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja

Kazys Inčiūra

Spalio 8 dieną minėsime įvairiapusio talento kūrėjo – poeto, dramaturgo, prozininko, operų libretų autoriaus, vertėjo, radijo diktoriaus, aktoriaus Kazio Inčiūros 100-ąsias gimimo metines.

K.Inčiūra gimė 1906 m. spalio 8 d. Vidugirių kaime, Troškūnų valsčiuje, Petro Inčiūros ir Eleonoros Rimavičiūtės-Inčiūrienės šeimoje. Mokėsi Troškūnų ir Vašuokėnų pradinėse mokyklose, Panevėžio gimnazijoje. Studijavo Kauno universitete, lankė dramos studiją (A.Sutkaus kursas). Rašyti pradėjo trečioje klasėje. Pirmasis patarėjas buvo mokytojas M.Grigonis.


Žymiausias nepriklausomybės laikų politikas ir visuomenės veikėjas

Prel. Mykolas Krupavičius

Į tėvynę grįžta epochinė mūsų valstybės figūra, vienas iš jos didžiavyrių – prelatas Mykolas Krupavičius, krikščionių demokratų patriarchas, garsus valstybininkas. Jo aktyvios visuomeninės-politinės veiklos, trukusios daugiau kaip šešiasdešimt metų, tikslas buvo nepailstama tarnystė Lietuvai. Tai žmogus, kurio gyvenimo kelias yra mūsų tautos lemties, jos kovų ir vilčių atspindys: išaugintas XIX amžiaus tautinio atgimimo idealų, brandintas krikščionybės mokymo, jis sėkmingai dalyvavo įgyvendinant didžiausią savo gyvenimo projektą – nepriklausomos Lietuvos valstybės sukūrimą.


M.Krupavičius ir žemės nusavinimo moralumo klausimas

Kęstutis SALICKAS,

istorikas, LKD Valdybos narys

Į Lietuvą pagaliau buvo grąžinti visuomenininko, politiko, krikščionio demokrato, kunigo prelato Mykolo Krupavičiaus palaikai. Prisiminus vieną svarbiausių M.Krupavičiaus darbų prieškario Lietuvoje – žemės reformą, norisi visuomenei pateikti mokslinėje istoriografijoje išsamiau netyrinėtą 1922 metų žemės reformos įstatymo aspektą – žemės nusavinimo moralumo problemą.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija