Atnaujintas 2006 spalio 4 d.
Nr.74
(1474)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Palanga - Lietuvos langas į jūrą

Zigmas Tamakauskas

Kristaus skulptūra Palangoje,
Tiškevičiaus parke

Palangą visada siejame su jūra. Mūsų Baltija jau nuo seno žmogui buvo teikiamų gėrybių, pragyvenimo šaltinis. Iš jos gaudavo žuvies, joje slėpėsi gintaro klodai, kurių nuotrupos pasiekdavo krantą. Žuvis ir gintaras visada buvo labai vertinami. Jūra keitė ir pačio žmogaus gyvenimo sąlygas, jo mąstyseną. Žmogus jūrą mylėjo, nežiūrint jos krečiamų išdaigų, bangų šėlsmo, nuskandintų laivų ar net gyvybių... Didelę reikšmę turėjo pajūrio kelias – sausuma ir jūra. Prie jūros glaudėsi ir mūsų protėviai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija