Atnaujintas 2006 spalio 4 d.
Nr.74
(1474)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Bendradarbiavimo tiltas: Varėna-Gižyckas

Rūta AVERKIENĖ

Svečiai iš Gižycko Varėnoje

Toliau sėkmingai tiesiamas bendradarbiavimo tiltas Varėna-Gižyckas. Rugsėjo viduryje Varėnos rajone apsilankę svečiai iš Gižycko daug ir noriai kalbėjo apie glaudesnį dviejų rajonų bendradarbiavimą.

Pirmoji varėniškių pažintis su būsimais partneriais lenkais prasidėjo prieš metus, kai atstovai iš Varėnos nuvyko į Gižycką ir jiems buvo pasiūlyta bendradarbiauti bei drauge dalyvauti iš ES finansuojamuose projektuose. Pernai lapkričio 4 dieną Gižycke buvo pasirašyta partnerystės deklaracija. Ją pasirašė Gižycko, Varėnos ir Kaliningrado srities Nesterovo rajonų vadovai. Šio susitarimo tikslas – įgyvendinti bendrą projektą „Vietos bendruomenių iniciatyvų rėmimas“, finansuojamą pagal Europos Bendrijų iniciatyvą INTERREG III A Kaimynystės programą. Susitarimas suteikia galimybę ateityje įgyvendinti bendrus projektus tarp partnerių abipus sienos.

2005 m. gruodžio 15 d. Varėnos rajono savivaldybės tarybos sprendimu nuspręsta dalyvauti Gižycko rajono inicijuotame projekte „Bendruomenių aktyvumo skatinimas Lenkijos Respublikos Gižycko rajone, Rusijos Federacijos Nesterovo rajone ir Lietuvos Respublikos Varėnos rajone“.

Konferencijoje dalyvavo Gižycko rajono meras Vaclavas Straževičius, projekto koordinatorius Kšyštofas Paternoga bei įvairių Gižycko rajono nevyriausybinių organizacijų atstovai. Jie pristatė savo organizacijų veiklą bei finansavimą, pasakojimus iliustruodami skaidrėmis ir informaciniais filmukais. Drauge su varėniškiais rajono savivaldybės, švietimo, kultūros, sporto, turizmo sričių, jaunimo atstovais lenkai kalbėjo apie tai, jog bendradarbiavimą reikėtų užmegzti tarp atskirų klubų.

Buvo aptarti ir abiejų šių rajonų panašumai ir skirtumai, iškelta jaunimo klubo sukūrimo idėja.

Apie visa tai konkrečiau žadama kalbėti po mėnesio Gižycke vyksiančioje konferencijoje.

Vėliau svečiai rajono savivaldybėje susitiko su Varėnos rajono savivaldybės administracijos direktoriumi Algiu Miškiniu bei kitais savivaldybės darbuotojais. Šiame susitikime buvo daug diskutuota apie tai, jog didžiausią dėmesį reikia skirti bendradarbiavimui tarp mokyklų, moksleivių, vystyti kultūrinius mainus, organizuoti tautodailininkų plenerus, kūrybines stovyklas, rasti bendrų sąlyčio taškų bendradarbiaujant turizmo srityje.

Abiejų rajonų atstovai pritarė ir sutiko, jog ateityje bus rengiami bendri projektai, padėsiantys atnaujinti kiekvieno iš rajonų infrastruktūrą, didžiausią dėmesį skirti keliams, rengti plėtros programų monitoringą, tarpininkauti užmezgant bendradarbiavimą tarp įvairių sričių įmonių ir kt.

Lenkai išreiškė norą, kad ateityje bendradarbiautų abiejų rajonų nevyriausybinės organizacijos, pavyzdžiui, skautai, šauliai, įvairūs sporto klubai.

Svečiai iš Gižycko turėjo progos susipažinti ir su Varėnos krašto istoriniais bei gamtos paminklais. Jie aplankė versmę „Ūlos akis“, Merkinėje – kryžių kalnelį bei muziejus. Varėnos turizmo ir informacijos centre partneriai lenkai plačiau susipažino su centro veikla, siūlomomis paslaugomis.

Pažintį su Varėnos krašto tradicijomis, šventėmis bei bendruomenėmis lenkai pasižadėjo pratęsti dalyvaudami tradicinėje Grybų šventėje.

Varėna

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija