Atnaujintas 2006 gruodžio 20 d.
Nr.95
(1495)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Ko galime tikėtis?

Labai norėtųsi gerbti ir didžiuotis savo šalies vadovais bei pareigūnais. Norėtųsi susitikus su jais (jeigu tai būtų savo tautą mylintys sūnūs ir dukros) ištarti jiems nuoširdžius padėkos ir džiaugsmo žodžius ir, žinoma, pasidalyti mintimis, maloniai pabendrauti.


Būkim atsakingi už ateitį

Kada Panevėžys išgyveno tragiškas dienas, kai iš bankrutavusios gamyklos „Ekranas“ buvo atleisti keli tūkstančiai darbuotojų, nei Prezidentas, nei Premjeras, nei kuris nors ministras neatvyko į mūsų miestą, kad bent paguodos žodį tartų šoko ištiktiems bedarbiams. Viso nedarbo rūpesčių našta užgulė Panevėžio miesto merą konservatorių Vitą Matūzą.


Stokime į kovą su tautos priešais

Spalio 23 dieną laikraštyje „Respublika“ buvo publikuotas apžvalgininkės Olavos Strikulienės straipsnis „Tautinė pedagogika, keliaujanti prie šautuvo“. Žodį tautinė rašyčiau kabutėse, nes šiandien sunku rasti mokyklą, kur būtų galima aptikti tautinio auklėjimo pradų. Todėl norėtųsi labai garsiai paklausti: kas dėl to kaltas? Aišku, pedagogas tuoj atsakytų – šeima... Įkandin norėtųsi klausti: kiek pas mus šeimų, kurios pajėgios spręsti vaikų problemas?


Nematomi dalykai svarbiausi

„XXI amžiuje“ (2006 11 08, Nr. 83) išspausdintas Ramūno Labanausko straipsnis „Naujojo humanizmo pranašas: kun. Povilo Jako pasaulėžiūros bruožai“ gana išsamus ir įdomus. Daugelį minčių norėčiau pakomentuoti plačiau.

Kyla klausimas: kokį tikslą turėjo autorius, pateikdamas šį straipsnį? Vien žodžiai „Naujojo komunizmo pranašas...“ kiekvienam kelia susidomėjimą. Juk kalbama apie kunigą, be to, ir labai spalvingą asmenybę.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija