Atnaujintas 2006 gruodžio 20 d.
Nr.95
(1495)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Nemergiškos mintys

Rimantas MARČĖNAS

Publikuojame metų pabaigoje pasirodysiančio istorinio romano apie Mindaugo laikų Lietuvą „Karūnos spindesio apakinti” ištrauką. Pagrindinė kūrinio siužetinė linija – būsimo karaliaus Mindaugo ir jo brolėno Tautvilo kova dėl besivienijančios Lietuvos sosto. Tai realus ir labai svarbus istorinis faktas, tačiau senose kronikose nušviečiamas labai glaustai. Senieji šaltiniai sumini politinės artimų giminaičių kovos aplinkybes, konstatuojami faktai, kad pirmasis pagonių tikėjimo išsižadėjo Tautvilas, kuris tuometinėje Kalavijuočių ordino sostinėje Rygoje buvo apkrikštytas. Netrukus brolėno pavyzdžiu pasekė Mindaugas. Neapsikrikštiję ir neapkrikštiję lietuvių tautos, jie nei vienas, nei kitas nebūtų galėję pretenduoti į krikščioniškos valstybės karaliaus karūną.


Valdovas, minimas su pagarba ir pasididžiavimu

Šiemet minėjome Lietuvos didžiojo kunigaikščio Algirdo 710-ąjį gimtadienį

Ilgą laiką Lietuvos istorikai nežinojo tikslios didžiojo Lietuvos kunigaikščio Algirdo gimimo datos. Dabar ji jau žinoma – Algirdas gimė 1296 m. vasario 11 d. Gediminas buvo išdalijęs savo valstybės žemes valdyti savo broliui Vainiui ir šešiems savo sūnums. Septintasis, Jaunutis, buvo likęs su tėvu ir gyveno Vilniuje. Gediminui žuvus kautynėse prie Veliuonos, Jaunutis jokios valdžios kitiems savo broliams neturėjo. Vyresnieji Algirdo broliai buvo Manvydas ir Narimantas. Pirmą kartą Algirdo vardas paminėtas 1342 metais, kai Pskovo kunigaikštystė, susipykusi su Didžiojo Naugardo kunigaikštyste, pasikvietė Algirdą ginti Pskovą nuo puolančio Livonijos ordino.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija