Atnaujintas 2006 rugpjūčio 23 d.
Nr.62
(1462)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pagerbė savanorį

Dedamos gėlės ant savanorio
Artūro Sakalausko kapo

Rugpjūčio 20 dieną prie Alytaus Šv. Angelų sargų bažnyčios, šventoriuje, rinkosi žmonės su gėlėmis rankose paminėti Artūro Sakalausko 15-ąsias žuvimo metines.

Šv. Mišias aukojo Alytaus įgulos kapelionas kun. kpt. Jonas Tamošiūnas. Vėliau kariškas ir tautines dainas atliko Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“.

Šventoriuje, prie kapo, išsirikiavo KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės savanoriai, DK Birutės MPB kariai, Alytaus apskrities A.Juozapavičiaus šaulių rinktinės jaunieji šauliai ir nerikiuotės šauliai, Alytaus miesto ir rajono PK pareigūnai, miesto svečiai, bendruomenės nariai, savanorio tėvai ir artimieji. Prasidėjus iškilmingam minėjimui, savanorio A.Sakalausko atminimas buvo pagerbtas tylos minute bei sugiedotas Lietuvos himnas. Nuaidėjo garbės salvės.

Minėjimo dalyviai – LR Seimo narys J.Sabatauskas, KASP vadas plk. A.Plieskis, l.e.p. Lietuvos karo akademijos viršininkas plk. A.Dudavičius, Alytaus apskrities viršininko pavaduotoja O.Balevičiūtė, Alytaus miesto savivaldybės mero pavaduotojas S.Kauzonas – prisiminė to meto įvykius, kai sprendėsi Lietuvos likimas, kalbėjo apie istorinę reikšmę, pagarbą žuvusiems ne tik prie Parlamento, bet ir kritusiems kovoje už Lietuvos laisvę ir nepriklausomybę, dėkojo motinoms, kurios pagimdė, užaugino ir išauklėjo tautos didvyrius, kurių atminimas išliks mūsų širdyse. Tai uždegantis pavyzdys tolesniems darbams ir prasmingai veiklai, Lietuvos garbei, Tėvynės labui.

Gėlėse paskendo karininko Antano Juozapavičiaus ir savanorio A.Sakalausko kapai, buvo uždegtos atminimo žvakutės. Padėkos žodį eilėmis išsakė žuvusiojo Artūro motina Genovaitė Sakalauskienė.

Po minėjimo KASP Dainavos apygardos 1-os rinktinės štabe renginio dalyviams ir svečiams buvo demonstruojamas filmas „Lemtingas rugpjūtis“.

Gintaras Lučinskas,
Alytaus apskrities A.Juozapavičiaus
šaulių rinktinės vado pavaduotojas

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija