Atnaujintas 2006 rugpjūčio 23 d.
Nr.62
(1462)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Negęstantys Tėvo Stanislovo žibintai

Bronius VERTELKA

Panevėžietė Jolanta
Antanaitienė gerai pažinojo
Tėvą Stanislovą, nes jai teko
dirbti vargonininke Paberžėje

Panevėžio dailės galerijoje vyko knygos „Tėvo Stanislovo kolekcija. Procesijų žibintai“ pristatymas. Čia susirinko žmonės, kurie savo širdyse saugo daugiau nei prieš metus į Amžinybę išėjusio vieno populiariausių dvasininkų Lietuvoje atminimą. Knygą apie Tėvo Stanislovo veiklą sudarė Panevėžio kolegijos dėstytoja Jolanta Antanaitienė ir Lietuvos dailės muziejaus liaudies tekstilės rinkinio saugotoja ir tyrinėtoja Dalia Bernotaitė-Bieliauskienė. Savo indėlį siekiant kuo geriau atskleisti buvusio Paberžės klebono gyvenimo tarpsnius jos vertino itin kukliai.


Lietuvos laisvės lygos istorija

Rugpjūčio pradžioje išleistas Lietuvos laisvės lygos istorijos antrasis tomas – knyga „Lietuvos laisvės lyga: nuo „Laisvės šauklio“ iki Nepriklausomybės“. Pirmasis tomas buvo išleistas 2004 metais (522 p.), jo tiražas jau yra beveik išplatintas ir išpirktas. Antrosios knygos apie LLL leidėjai – Lietuvos laisvės lygos įsteigėjas ir vadovas Antanas Terleckas ir buvęs LLL Tarybos narys Gintaras Šidlauskas. Knygos sudarytojas ir redaktorius – G.Šidlauskas. (Antrojo tomo tiražas – 500 egz., 493 p.) Šią knygą leidėjai skiria šviesiam Lietuvos bičiulių – Andrejaus Sacharovo, Tatjanos Velikanovos, Viktoro Nekipelovo, Malvos Landos – atminimui.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija