Atnaujintas 2006 rugpjūčio 23 d.
Nr.62
(1462)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Pagerbė savanorį

Dedamos gėlės ant savanorio
Artūro Sakalausko kapo

Rugpjūčio 20 dieną prie Alytaus Šv. Angelų sargų bažnyčios, šventoriuje, rinkosi žmonės su gėlėmis rankose paminėti Artūro Sakalausko 15-ąsias žuvimo metines.

Šv. Mišias aukojo Alytaus įgulos kapelionas kun. kpt. Jonas Tamošiūnas. Vėliau kariškas ir tautines dainas atliko Vilniaus įgulos karininkų ramovės vyrų choras „Aidas“.

Šventoriuje, prie kapo, išsirikiavo KASP Dainavos apygardos 1-osios rinktinės savanoriai, DK Birutės MPB kariai, Alytaus apskrities A.Juozapavičiaus šaulių rinktinės jaunieji šauliai ir nerikiuotės šauliai, Alytaus miesto ir rajono PK pareigūnai, miesto svečiai, bendruomenės nariai, savanorio tėvai ir artimieji. Prasidėjus iškilmingam minėjimui, savanorio A.Sakalausko atminimas buvo pagerbtas tylos minute bei sugiedotas Lietuvos himnas. Nuaidėjo garbės salvės.


Stasys Šalkauskis ir „Romuvos“ draugija

Ramūnas Labanauskas

Šiais metais Lietuvoje plačiai minimos vieno iš mūsų tautinės filosofijos kūrėjų Stasio Šalkauskio 120-osios gimimo metinės. S.Šalkauskio nuopelnai lietuvių mokslui ir kultūrai gerai žinomi. Šiame straipsnyje norėtųsi prisiminti S.Šalkauskio bendražygius Kazį Pakštą bei Juozą Eretą ir jų solidarų veikimą „Romuvos“ draugijoje, kuri nepelnytai Lietuvoje primiršta. Su jais S.Šalkauskis susipažino Šveicarijoje, studijuodamas Fribūro universitete 1915-1919 metais. Ypač jam buvo reikšmingas susitikimas su K.Pakštu, atvykusiu į Šveicariją iš JAV mistiku, plačios vaizduotės ir begalinės energijos žmogumi.


JAV lietuvio netektis

Rugpjūčio 15 d. San Franciske, Kalifornijoje mirė Kazys Januta. Gimė jis 1912 m. vasario 14 d. Stripinių kaime, Ylakių valsčiuje, Mažeikių apskrityje, ūkininkų šeimoje, kurioje augo šeši vaikai. K.Januta studijavo teisės mokslus Vytauto Didžiojo universitete. 1932-1934 metais buvo žemaičių studentų korporacijos „Samogitia” pirmininkas, 1936-1937 metais tarnavo Lietuvos kariuomenėje ir liko joje atsargos leitenantu, vėliau dirbo teismo tardytoju Vilniuje ir Vilkaviškyje.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija