Atnaujintas 2006 rugpjūčio 23 d.
Nr.62
(1462)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

,,Debesų arkos“ karalienė

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Aldona Daučiūnienė

Kiekvieną mėnesį Lietuvos mokslų akademijos vestibiulyje esančioje skelbimų lentoje pasirodo sąrašas renginių, kuriuos organizuoja Aldonos Daučiūnienės vadovaujami Mokslininkų rūmai. Tais renginiais propaguojami mokslo ir kultūros laimėjimai, vyksta naujų knygų sutiktuvės, meninės programos, skirtos meno ir kultūros kūrėjų jubiliejams. Antrus metus Verkių rūmuose veikia menų salonas ,,Debesų arka“. Kiekvieną mėnesį vilniečiai kviečiami į susitikimus su įdomiais žmonėmis, kuriančiais vienokio ar kitokio žanro meną, visuomenei pristatoma jų kūryba. Tarp jų buvo dailininkės Gražina Švažienė, Gražina Vitartaitė, taip pat Bronius Leonavičius, apie kurio raižinių ciklą ,,Vilniaus legendos“ Genovaitė Gustaitė rašė: ,,Jis pirmas taip nuosekliai pasirenka senąjį pamatinį legendų klodą, labiau nei kiti parodantį nuo laikų pradžios šioje žemėje gyvenusio žmogaus mitinį mąstymą, jauseną, vaizduotės galią, etninę kilmę.


Provincijos miestelio meistrą vertina užsieniečiai

Tautodailininkas Vidas Jatulevičius

Ketvirtas kartas nemelavo

Vidą Jatulevičių, tuomečiame Vilniaus pedagoginiame institute baigusį kūno kultūrą ir geografiją ir dabar mokytojaujantį Vabalninko Balio Sruogos vidurinėje mokykloje, lydi kūrybinė sėkmė. Jis buvo ne vieno medžio drožėjų konkurso dalyvis. Miestelio prie Vabalos upės gyventojas tapo Pauliaus Galaunės premijos laureatu, Liongino Šepkos medžio drožėjų darbų konkursinėse parodose Rokiškyje apdovanotas žiūrovų prizu tris kartus. Pagaliau pernai namo parsivežė šios parodos pagrindinį prizą. Taigi ketvirtas kartas nemelavo. Tautodailininkas pasiekė tai, ko ir geidė.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija