Atnaujintas 2006 rugpjūčio 23 d.
Nr.62
(1462)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Kelias į taiką ne tik politinė, bet ir dvasinė kelionė

Mindaugas BUIKA

Popiežiaus Benedikto XVI
pasiuntinys kardnolas Rožeras
Ečegerajus laimina jaunąjį libanietį
maldininką per jo vadovautas
Žolinės pamaldas Harisos
Dievo Motinos šventovėje

Ugnies nutraukimas skatina viltį

Katalikų Bažnyčia, džiaugdamasi Jungtinių Tautų organizacijos pastangomis pasiektu ugnies nutraukimu visą mėnesį trukusiuose karo veiksmuose tarp Libane įsitvirtinusios „Hizbollah“ grupuotės ir Izraelio, išreiškė viltį, kad susitarimas padės pagrindus ilgalaikei taikai regione ir sudarys sąlygas suteikti sparčią humanitarinę paramą dešimtims tūkstančių nukentėjusių civilių gyventojų. „Pastarojo meto įvykiai leidžia tikėtis visiško kovų nutraukimo ir kad humanitarinė parama gyventojams bus greita bei efektyvi“, – kalbėjo popiežius Benediktas XVI netrukus po to, kai JT Saugumo Taryba rugpjūčio 11 dieną priėmė rezoliuciją dėl stipraus tarptautinio taikdarių karinio dalinio dislokavimo buferinėje Pietų Libano zonoje. „Visų viltis yra, kad taika bus stipresnė už prievartą ir ginklų jėgą“, – sakė Šventasis Tėvas rugpjūčio 13 dieną savo vasaros rezidencijoje Kastelgandolfe, netoli Romos, susitikęs su maldininkais šventadienio vidudienio „Viešpaties Angelas“ maldai.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija