Atnaujintas 2006 rugpjūčio 23 d.
Nr.62
(1462)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Tą garbę gavome užgimę...

Algimantas Zolubas

Rašinyje „Biznis ir tautybė“, kurį užtikau 1936 m. liepos 16 d. Lietuvos šaulių laikraštyje „Trimitas“, rašytojas Petras Babickas apžvelgia tautybės ir verslo santykį. Rašytojas pastebi, kad parduotuvių savininkai dažnai šneka ta kalba, kokia kalba šneka pirkėjas, nes „Biznis yra biznis“, „Pirma biznis, paskui malonumai“. Nors tokios nuostatos esą kiek kritikuotinos, tačiau padiktuotos sveiko proto ir gyvenimo išmėgintos. Autorius atkreipia dėmesį į lietuviškų pavardžių kaitą Amerikoje. „Januch, Kella, Wersells, Bertach, Juska, Waitches, Stanley, Czyz, Schamett ir t.t. mirgėte mirga lietuviškuose kvartaluose ir pagal jų parašymą negali suprasti, kurios tautos yra įmonės savininkas, ir todėl jis gali sulaukti ne tik lietuvių klientų.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija