Atnaujintas 2006 rugpjūčio 23 d.
Nr.62
(1462)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai

Bibliotekininkų dovana miesto šventei

Rašytojas Vygandas Račkaitis:
„Džiugu, kad žmogus
netapo provincialu savo vidumi…“

Anykščių viešoji biblioteka Miesto šventei skyrė du renginius. Viešosios bibliotekos salėje atidaryta Nijolės Kliučinskienės fotografijų paroda „Miestas, kuriame gimiau, miestas, kuriame gyvenu…“. Antano Baranausko ir Antano Vienuolio-Žukausko memorialinio muziejaus kiemelyje įvyko literatūros ir muzikos vakaras „Sąšaukos“.

Simboliška, kad Miesto šventė, kasmet sulaukianti daug anykštėnų ir svečių, liepos 28 dienos pavakare prasidėjo N.Kliučinskienės fotografijų parodos atidarymu. Parodoje eksponuojami Paupio gatvės Vilniaus senamiestyje bei Anykščių miesto vaizdai.

Didžiąją gyvenimo dalį sostinėje praleidusi N.Kliučinskienė 2004 metais atvyko į savo mamos gimtąjį kraštą. Parodą, kaip padėką, ji paskyrė svetingam Anykščių kraštui, taip šiltai ją sutikusiam ir priėmusiam, žmonėms, kuriuos ji pamilo. Tai jau ketvirtoji N.Kliučinskienės fotografijų paroda. Anksčiau jos parodos eksponuotos Anykščių viešojoje ir Kavarsko miesto bibliotekose, Anykščių koplyčioje. Nijolės nuotraukose įamžinti gamtos vaizdai puošia Anykščių ligoninės sienas.

Parodos atidaryme skaityti akademiko A.Tylos, profesoriaus Česlovo Kudabos, poeto Fausto Kiršos, rašytojų M.Telksnytės ir Vygando Račkaičio tekstai skatino į Anykščių kraštą žvelgti su pasididžiavimu. F.Šopeno kūrinius atliko Paulina Dūmanaitė, apdovanota rajono savivaldybės jaunimo premija už nuopelnus Anykščių kraštui. Beje, F.Šopeno muzikos fone poetų J.Marcinkevičiaus ir J.Vaičiūnaitės bei rašytojo V.Račkaičio eiles skaitė ir pati N.Kliučinskienė.

Parodą įprasmino rašytojo V.Račkaičio Nijolei ir į parodos atidarymą atėjusiems žmonėms (jų buvo arti šešiasdešimt) pasakyti žodžiai: „Žmogus, atvažiavęs iš Vilniaus į provinciją, netapo provincialu savo vidumi. Į fotografijas įdėta daug jausmo, ko mums visiems nepaprastai reikia“.

Į literatūros ir muzikos vakarą „Sąšaukos“ liepos 28-osios vakarą rinkosi literatūros ir muzikos mylėtojai (jų būta arti 200).

Literatūros ir muzikos vakare pristatytos keturios knygos: Jono Danausko fotoalbumas „Aš, Anykščių šilelis“, V.Račkaičio poezijos rinktinė „Bėga vėjas miškais“, dvi Rimanto Vanago knygos: dokumentinės prozos knyga „Pabėgėlė“ ir smulkiosios tautosakos knyga „Niurksi plūdė ir širdis“.

Literatūros ir muzikos vakarą prie A.Baranausko klėtelės pradėjo aktorius Sigitas Račkys. Jis paskaitė R.Vanago parašytą įvadą J.Danausko fotoalbumui, primindamas, kad Anykščių šilelis – tai dvasinė anykštėnų atrama. Apie mažuosius ir didžiuosius Šilelio stebuklus kalbėjo rajono savivaldybės mero pavaduotojas Sigutis Obelevičius, kartu su rašytoju R.Vanagu profesionaliai ir poetiškai parašęs įvadą fotoalbumui.

Fotoalbumo autorius J.Danauskas – žemaitis fotomenininkas, Lietuvos fotografijos dainius, žmogus, turintis retą aistrą pamatyti, ko kiti neįžvelgia. Jis džiaugėsi galėjęs pažinti Anykščių šilelio gyvastį.

V.Račkaičio poezijos rinktinė „Bėga vėjas miškais“ – 15-oji rašytojo knyga. Šitame trumpų eilėraščių-miniatiūrų rinkinyje autorius dalijasi su skaitytoju savo dvasine patirtimi, ieško sąlyčio su mitologija, remiasi tautosakos motyvais. Žavi lyrinio subjekto sielos atodangos, gėrio ir grožio paieškos, vidinių regėjimų įtaiga. Daug vietos skirta išėjusiųjų atminimui. Autorius metų slinktyje jungia gamtos grožį su būties prasme.

Vakare rašytojas V.Račkaitis kalbėjo apie dar vieną šios knygos autorių – dailininką Robertą Žukauską: „Jo grafika nėra eilėraščių iliustracija. Tai dviejų panašios pasaulėjautos ir gyvenimo patirties kūrėjų meninės raiškos sąšauka, dviejų vaikystės draugų po daugelio klajonių ir savęs ieškojimo metų susitikimas knygos puslapiuose“. Rašytojas skaitė eilėraščius-miniatiūras. V.Račkaičio eilėraščiai skambėjo ir iš aktoriaus, dainų atlikėjo Vido Petkevičiaus lūpų. Aktorius derino V.Račkaičio eiles su S.Nėries, J.Baltrušaičio, J.Jakšto, V.Mykolaičio-Putino eilėmis. Muziką šioms eilėms sukūrė ir dainas gitara atliko pats aktorius.

R.Vanagas linksmai pasakojo apie savo kelionę į Santa Barbarą, susijusią su „Pabėgėlės“ atsiradimu. Aktorius S.Račkys teigė su malonumu pats perskaitęs šią knygą ir paskaitė, anot jo, įdomios moters išpažinties epizodą.

Smulkiosios tautosakos knygą „Niurksi plūdė ir širdis“ R.Vanagas sakė parašęs linkėdamas mums visiems sveiko, nevulgaraus humoro. Vienoje iš humoreskų jis prisipažino, kad žvejyba – rimtas reikalas, todėl daugiau niekada neplauktų žvejoti su moterimi. Knygos ištraukas skaitė S.Račkys.

Aktorius V.Petkevičius atliko satyrines dainas A.Mikutos, V.Jasukaitytės, A.Baltakio ir J.Erlicko žodžiais, skaitė J.Erlicko eiles. Po renginio paklaustas, kodėl rinkosi J.Erlicką, atsakė: „Gyvas klasikas“. Vakaras baigėsi V.Petkevičiaus atliekama G.Kuprevičiaus ir K.Sajos daina „Gandrelis“ iš spektaklio „Devynbėdžiai“. Vakarą vedė aktorius S.Račkys, ir apie rimtus, ir apie smagius dalykus kalbėjęs linksmai. Tuo tarpu V.Petkevičius „Sąšaukas“ pavadino tiltu tarp buvusiųjų ir esančiųjų.

Aušra Miškinienė,
Anykščių viešosios bibliotekos
Įvaizdžio kūrimo skyriaus vedėja

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija