Atnaujintas 2007 vasario 2 d.
Nr.9
(1506)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Šėlionių metas

Petras KATINAS

Vienas Rytų išminčius be atvangos maldavo Dievą, kad jam nebūtų leista gyventi įdomioje epochoje. Kadangi mes ne išminčiai – gyvenimą įdomioje epochoje Dievas davė mums. Kad ir kaip ten būtų, epocha mums neleidžia jos užmiršti. Tai ne tik sunkūs okupacinės vergijos dešimtmečiai ir geriausių Lietuvos žmonių netektis, visų kitų beveik nepataisomas dvasinis suluošinimas, bet ir daugelio Lietuvos piliečių visiškas abejingumas valstybės reikalams, patriotizmo nebuvimas, pagaliau bet kokios pareigos jausmo Tėvynei ir laisvei praradimas. Ir ne tik minėtų pagrindinių dalykų, bet ir elementariausios pilietinės ir politinės nuovokos praradimas. Juk kaip kitaip galima paaiškinti tai, kad per praėjusius Seimo rinkimus didelė Lietuvos žmonių dalis atidavė savo balsus ateivio iš Rusijos suburtai avantiūristų grupei. Kai kas tą grupę, pasivadinusią Darbo partija, laiko politiniais avantiūristais. Bet taip iš tiesų nėra. Kuris gi iš „darbiečių“ turi nors kokių politinių nuostatų, ideologinių, netgi moralinių principų? Visi tie dalykai jiems visiškai svetimi. Tas pats sakytina apie nušalintojo R.Pakso ar K.Prunskienės „valstiečių“ gerbėjus. Tiesa, kalbant apie pastaruosius, tai jie turi tam tikrų principų ir nuostatų. Pirmiausia padlaižiavimą buvusiems Maskvos šeimininkams. Kartais netgi didesniems nei buvę komunistų partijos sekretoriai, instruktoriai ar šiaip partinis aktyvas.

Teko girdėti gana rimtų žmonių samprotavimų, kad šių ir panašių marginalų pergalę rinkimuose lemia geras pasamdytų viešųjų ryšių specialistų darbas. Tai yra jų sugebėjimas apmulkinti žmones. Štai buvusi R.Pakso patarėja Dalia Kutraitė, dabar irgi įkūrusi viešųjų ryšių bendrovę, teigia, kad ir šiuos savivaldos rinkimus laimės ne partijos ar jų kandidatų rieškučiomis žarstomi pažadai, o viešųjų ryšių specialistai. Tai jie, anot D.Kutraitės, ir nulems rinkėjų pasirinkimą. Viešųjų ryšių specialistai arba vadinamojo piaro kūrėjai bei manipuliatoriai iš tiesų sugeba paveikti daugelio žmonių protą ir sąmonę. Juk ne be reikalo V.Uspaskichas net iš Amerikos buvo atsigabenęs tokį specialistą – seną žydą Napolitaną, kuris giriasi, kad jo pastangų dėka į valdžią buvo pasodintas ne vienas prezidentas. Taip pat ir R.Paksas, žinoma, ne pats, o tas, kuris buvo nusprendęs padaryti jį Lietuvos prezidentu, ir atsiuntė jam iš Maskvos visokių Nicola M ar panašių piarininkų desantą. O kur dar garsioji Lolašvili, kuri Lietuvoje atsirado irgi ne šiaip sau. Nepamirškime dar visokių vietinių Lietuvos raganų – įvairios lobačiuvienės, kelertienės ir panašios neišlenda iš visų televizijų ekranų. Pažįstantieji šias „raganų“ karalienėmis apsiskelbusias aferistes pasakoja, jog pastaruoju metu prie jų durų net eilės susidarė. Iš ne kokių nors naivių mergaičiukių, siekiančių tapti žvaigždėmis ar ištekėti už turtuolio (kurių istorijas be atokvėpio vardija ne tik komercinės TV3, LNK televizijos, bet ir nacionalinė televizija), o kandidatų į savivaldybių tarybų narius. Taigi visoms panašioms personoms atsivėrė dar viena aukso gysla. Tiesa, mažumėlę sutrikę popsinio verslo visokie žvaigždūnai ir žvaigždūnės. Mat pagal naująjį įstatymą kandidatams uždrausta dalyti elektoratui ne tik ledus, alų ar sriubytės pakelius, bet ir pamaloninti juos įvairiausių „žvaigždžių“ koncertais. Bet kas gi dabar kreipia dėmesį į įstatymus?! Jie privalomi tiktai „žmonėms iš gatvės“. „Patricijams“ jokie įstatymai negalioja. Taip bus ir šį kartą. Juk kam gi prie kiekvieno įstatymo prikuriama dešimtys poįstatyminių aktų, kurie į šipulius sumala netgi geriausio įstatymo raidę ir esmę. Be to, ir iš kandidatų jau atsirado savų „žvaigždžių“. Toną davė ne kas kitas, o socdemų pretendentas į sostinės merus ir, kaip kalbama, net į paties A.Brazausko vietą, Seimo narys, kuris, pritariant dviem partijos bičiuliams, brazdindamas gitara traukė savo sukurtą agitacinę dainelę. Štai kur talentas, štai kur partijos jėga! Žiūrėk, ir nušluostys nosį visokiems šoumenams ar jų šeimynoms. Netgi pačiai I.Valinskienei. Be to, svarbus veiksnys, iš kokios giminės pretendentas kilęs. Juk, kaip pasakoja Kauno senbuviai, būsimasis Stalino saulės nešėjas, dabartinio ambicingo pretendento senelis dar ne tokių juokų laikinosios sostinės Laisvės alėjoje prikrėsdavo. Ypač prisivaišinęs tų laikų Sovietų Sąjungos ambasadoje.

Apskritai iki vasario 25-osios komedijų ir cirkų tikrai netrūks. Štai jau pirmąją oficialios rinkimų kampanijos pradžios dieną, A.Brazausko ir jo žmonos Kristinos vedamas, socdemų elitas, užsidėjęs ryškiai raudonus šalikus (kaip ir pridera Lenino-Suslovo-Sniečkaus palikuonims), trimitavo sostinėje pergalės trimitais. Na, o daugelis kauniečių nustebę žiūrėjo, kaip centrine Laisvės alėja, irgi apsikarstę raudona atributika, sekdami sostinės „pravadyriais“, žygiavo vietiniai neokomunistai. Vyresniojo amžiaus praeiviai net ėmė kalbėti, kad galbūt prasidėjo nauja bolševikų revoliucija, nors rusiškų tankų ir nesimatė.

Taigi ko ne ko, o atrakcijų sulauksime daugiau nei pakankamai. Tik spėk suktis. Tiktai nežinia, kaip čia bus su valstybės reikalais, jeigu Premjeras ir jo partijos ministrai uždusę laksto po partinius mitingus ir mitingėlius. Nes, kaip teigia premjeras G.Kirkilas, į viską reikia žiūrėti realiai ir dėti visas pastangas pasiekti tai, kad mažiausiai trečdalio Lietuvos savivaldybių merais taptų socdemai, t.y. buvę šaunieji komunizmo statytojai. Ypač jie suinteresuoti didžiųjų miestų kontrole. Aišku, tai nebus lengva, nes, ir be brazauskininkų, norinčiųjų valdyti tuos miestus, o pirmiausia sočiai pasipinigauti – per akis. Visiškai neatsitiktinai nuo vasario mėnesio mažumėlę padidintos pensijos, pažadėta visokiausių kitų socialinių išmokų ypač jau visiškai atpratusiems nuo bet kokio darbo. Po Lietuvos kaimus jau vėl pasklido agitatoriai, iš užančių išsitraukę senas nuvalkiotas propagandines kortas apie V.Landsbergio „sugriautus kolchozus“, pasitelkę pirmiausia „liaudies rašytojo“ V.Petkevičiaus „epochos kūrinius“ – „Durnių laivą“ ir „Durniškes“. Kaimo liumpenams ir nuo ryto iki vakaro prie aludžių besistraipaliojantiems tai tarsi balzamas. Įdomu, kad tokią poziciją dėl pasaulyje „pažangiausių“ ir okupacijos atneštų kolchozų bei liaudies ūkio sunaikinimo visą kaltę Tėvynės sąjungai, o, konkrečiai, prof. V.Landsbergiui verčia ne tik neokomunistai ar „valstiečiai“, bet ir besivadinančios „patriotinės“ „Jaunosios Lietuvos“ ir „Tautos pažangos“ partijų lyderiai S.Buškevičius ir vis dar vaidinantis politinį veikėją E.Klumbys. Keistas, bet gana darnus choras.

Bet ir to dar maža. Pagal naująjį Rinkimų įstatymą, savivaldos rinkimuose leidžiama dalyvauti ir kitų valstybių piliečiams, gyvenantiems Lietuvoje. Matyt, nereikia aiškinti, kokios šalies piliečiai sudaro tokią daugumą. Štai kodėl pernai vasarą susikūrė Lietuvoje gyvenančių Rusijos piliečių organizacija, skambiai pasivadinusi „Sojuz Rossov“. Šių „rosų“ pirmininkas, kažkoks Nikita Novikovas, pareiškė, kad jų organizacija sieks sujungti visas Lietuvoje veikiančias rusų organizacijas, kurios esą nepakankamai rūpinasi ir atstovauja Rusijos piliečiams ir rusų tautybės žmonėms, gyvenantiems Lietuvoje. Todėl ši Rusijos piliečių organizacija siekia sujungti ir Lietuvoje gyvenančius Baltarusijos ir Ukrainos piliečius. Atseit visi jie yra „rosai“. Savivaldybių rinkimuose tapti tarybų nariais pretenduoja 25 tokie asmenys. Daugelis jų nekalba ir neketina mokytis kalbėti lietuviškai. Nereikia aiškinti, prie ko jie prisišlies, jeigu bus išrinkti. Pirmiausia, žinoma, prie socdemų, paksininkų ir „darbiečių“. Ir ne tik. Štai dešimt ne Lietuvos piliečių į savo sąrašus įrašė Lietuvos rusų sąjunga, keturis – Lietuvos centro partija (R.Ozolo grupė, pasivadinusi partijėle), tris – liberalcentristai, po du – „valstiečiai liaudininkai“ ir Lenkų rinkimų akcija, Pilietinės demokratijos partija, po vieną – paksininkai ir Lietuvos lenkų liaudies partija. Taigi „vyresnieji broliai“, kaip ir jų tarnai Lietuvoje, nesnaudžia. Juk ne veltui V.Putinas tėvynainiams remti „artimajam užsienyje“ negaili milijardų. Aišku, nesakoma, kokia tų pareigų dalis atiteks ne tėvynainiams, o jų penktajai kolonai.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija