Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kokį jį prisimenu

Kun. Liongino Kunevičiaus 75-osioms gimimo metinėms

Dr. Aldona KAČERAUSKIENĖ

Kun. Lionginas Kunevičius

Sausio viduryje suėjo 75-eri metai nuo kun. Liongino Kunevičiaus gimimo. Tai buvo ne tik uolus kunigas, bet ir literatas, poetas, publicistas, nuo 1976 metų pogrindinės „Aušros“ leidėjas sovietmečiu, kilnus, išmintingas žmogus, degęs Kristaus meilės ugnimi. Džiaugiuosi jį sutikusi savo gyvenimo kelyje, daug ko pasimokiusi iš jo, kuklaus žmogaus ir puikaus dvasininko, poelgių.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija