Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Gera naujiena Kovo 11-ąją

Kovo 11-ąją Paminklinėje
Prisikėlimo bažnyčioje
buvo gausu jaunimo

ŽALIAKALNIS. Kovo 11-ąją Paminklinėje Prisikėlimo bažnyčioje 11 valandą aukojamose šv. Mišiose gausiai dalyvavo Kauno miesto moksleiviai, švietimo darbuotojai, vicemeras Kazimieras Kuzminskas, atsakingoji už socialines reikmes Loreta Kudarienė ir kiti savivaldybės nariai. Šv. Mišias, skirtas Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai, aukojo kun. Gintaras Vitkus, SJ. Homiliją sakė parapijos klebonas kun. Vytautas Grigaravičius, kuris atkreipė dėmesį į ypatingą šios Gavėnios kelią, skatinantį kiekvieną susimąstyti, apsispręsti, iš tikrųjų atsinaujinti.


Kauno )) dekanate

Šiluvos Švč.Mergelės Marijos paveikslo kelionė

Knygoje pasirašo į Kulautuvą
atvykęs vyskupas Jonas Ivanauskas

KULAUTUVA. Po dekanato parapijas keliaujanti stebuklingo Šiluvos Dievo Motinos Marijos su Kūdikiu paveikslo kopija čia buvo atvežta iš Babtų kovo 11-ąją, sekmadienį. Skambant varpui, giesmei „Marija, Marija“, šviečiant žvakėms, ji iškilmingai įnešta į bažnyčią ir pastatyta šalia altoriaus. Šv. Mišias Švč. Mergelės Marijos Vardo bažnyčioje aukojo klebonas kun. Šarūnas Petrauskas. Jis savo pamoksle pabrėžė, kad visi turime sekti Marijos pavyzdžiu ir mylėti visus žmones, ištiesti jiems pagalbos ranką, užjausti ligoje, kitoje nesėkmėje. Mūsų širdys galėtų būti jautresnės, švelnesnės – tokią širdį turėjo Marija. Interpretuodamas Šv. Raštą, klebonas pabrėžė, kad Mozės artėjimas prie degančio krūmo taip pat nebuvo lengvas: „Ir mes, artėdami prie Dievo per Švč. M. Mariją, turime paruošti savo širdį ir dvasią, turime atsisakyti savo vergavimo visokioms ydoms kasdieniniame gyvenime. O tai yra sunkiausia“, – sakė klebonas.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija