Atnaujintas 2007 kovo 23 d.
Nr.23
(1520)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

„Sacramentum Caritatis“ – dovana gyventi

Popiežius Benediktas XVI pasirašo
apaštalinį paraginimą „Sacramentum
Caritatis“. Kairėje – Vyskupų Sinodo
generalinis sekretorius slovėnas
arkivyskupas Nikola Eterovičius.
Dešinėje – Vatikano valstybės
sekretoriaus pavaduotojas
arkivyskupas Leonaras Sandris
Reuters nuotrauka

Mindaugas BUIKA

Pratęsta pontifikato pagrindinė tiesos apie meilę tema

Popiežius Benediktas XVI savo paskelbtame posinodiniame apaštaliniame paraginime „Sacramentum Caritatis“ („Meilės sakramentas“), kuris yra 2005 metų spalį vykusios Eucharistijai skirtos Vyskupų Sinodo asamblėjos oficialus baigiamasis dokumentas, atnaujintai apmąsto tradicinį Bažnyčios mokymą, jog katalikai turi tikėti Jėzaus realiu buvimu Švenčiausiajame Sakramente, tai prideramai celebruoti liturgijoje ir šį savo tikėjimą visapusiškai išreikšti kasdieniniame gyvenime. Kaip jau patvirtina pats apaštalinio paraginimo pavadinimas, jis yra artimai susietas su Šventojo Tėvo pirmosios enciklikos „Deus Caritas est“ tema.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija