Atnaujintas 2007 gegužės 4 d.
Nr.34
(1531)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Ypatinga monsinjoro dovana

Bronius VERTELKA

Mons. Juozapas Antanavičius
ir bibliotekos direktorė Rima Maselytė

Pernai spalį naujuose Panevėžio rūmuose skaitytojams duris atvėrusi Panevėžio apskrities G. Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka tapo svarbiausiu kultūros centru regione. Kasdien vidutiniškai ją aplanko 850 skaitytojų (vieną dieną jų buvo net 1470). Per dieną vidutiniškai į namus išsineša 1700 knygų (kartą jų paėmė 4000). Biblioteka turi per 12 tūkstančių internautų.

Tokie skaičiai pažerti pirmadienį, balandžio 23-iąją, spaudos konferencijoje, kuri vyko G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos konferencijų salėje. Ji buvo skirta Nacionalinei Lietuvos bibliotekų savaitei (balandžio 23-30 d.). Apie tai, ką per šį laikotarpį bus galima pamatyti, išgirsti ar sutikti, kalbėjo bibliotekos direktorė Rima Maselytė ir renginių organizatorė Elvyra Pažemeckaitė.

Svarbiausia žinia spaudos konferencijoje tapo tai, jog visą savo gyvenimą kauptas knygas apskrities viešajai bibliotekai dovanoja Upytės klebonas mons. Juozapas Antanavičius. Susijaudinęs monsinjoras susitikime pasakojo, kaip jam sekėsi įsigyti įvairių leidinių. Bibliotekai jis dovanojo apie 80 metrų knygų (į vieną metrą telpa maždaug 50 spaudinių). Nemažai jų, dar neperskaitytų, liko jo namuose. Mons. J.Antanavičius aiškino, kad Bažnyčia dabar išgyvena atsikūrimo laikotarpį, todėl saugoti knygas verta atiduoti valstybei. Iš monsinjoro namų į biblioteką iškeliavo per 100 dėžių knygų.

Monsinjoro nuosavybe tapo Amerikoje išspausdintos knygos, kokių jų tikriausiai neturi net Nacionalinė M.Mažvydo biblioteka. Keletą dėžių knygų su autografais atkeliavo iš Detroito, ten susipažinus su knygų leidėjais Valiais – vyru ir žmona. Biblioteka gavo enciklopedijos 30 tomų lenkų kalba apie Lenkijos vyskupų primų ir vyskupų veiklą. Jas monsinjorui dovanojo Mykolas Pečeliūnas, buvęs geras Štuthofo koncentracijos stovyklos kalinio kun. Alfonso Lipniūno draugas, dabar gyvenantis Gdynėje.

Mons. J.Antanavičius išsaugojo nemažai retų knygų. Seniausia jų – 1733 metais išleistas Karmelitų mišiolas. Aistringas kolekcininkas kun. Ričardas Mikutavičius už knygą „Jėzus, Marija ir Juozapas šventas“ monsinjorui mainais siūlė prieškario Lietuvos pašto ženklų kolekciją, tačiau tarp jų toks sandoris neįvyko.

Dirbant Panevėžio dekanu, mons. J.Antanavičiui teko matyti, kaip net buvo naikinamos knygos. Mirus kunigams ir atvykus į jų laidotuves, jis pastebėdavo, kaip nepagarbiai elgiamasi su dvasininkų paliktomis asmeninėmis bibliotekomis: knygos būdavo mindomos kojomis arba deginamos. Vienoje parapijoje jomis kūrenant krosnį taip įkaito kaminas, jog vos nekilo gaisras.

Monsinjoras tikino jau turįs 77 metus. Mat pokaryje dėl kai kurių priežasčių savo gimimo metus privalėjo „pakoreguoti“. „Anot senų kunigų kalbos, jeigu nenukirs „du kirvukai“, tai dar gyvensi“, – kalbėjo mons. J.Antanavičius.

Panevėžys

Autoriaus nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija