Atnaujintas 2007 gegužės 4 d.
Nr.34
(1531)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kauno arkivyskupijoje

Kauno ) dekanate

Arkivyskupas vėl vartė „Kronikos“ istorijos puslapius

Arkivyskupas Sigitas Tamkevičius
vaizdingai, su humoru pasakojo
apie „Lietuvos Katalikų Bažnyčios
kronikos“ leidybą ir platinimą,
pademonstravo daug vaizdinės
medžiagos
Ričardo ŠAKNIO nuotraukos

EIGULIAI. Balandžio 24 dieną, po vakarinių šv. Mišių, Kauno Palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio parapijos klebonas kun. Virginijus Pabrinkis Palaimintojo J.Matulaičio namų žemutinėje salėje gausiai susirinkusiems parapijiečiams pristatė arkivyskupą Sigitą Tamkevičių. Jis „Lietuvos Katalikų Bažnyčios kronikos“ 35-mečio proga vaizdingai, su humoru papasakojo apie jos leidybą ir platinimą, pademonstravo daug vaizdinės medžiagos.


Ukmergės dekanate

Kunigo 80-metis

Ukmergė. Balandžio 22 dieną, sekmadienį, Šv. Petro ir Povilo bažnyčios altaristą monsinjorą Jurgį Užusienį aštuoniasdešimtojo jubiliejaus proga pasveikino giminės, bažnytinių organizacijų atstovai, tikintieji. Garbaus amžiaus kunigui nestokota gražių sveikinimo žodžių.


Vilkaviškio vyskupijoje

Lazdijų dekanate

Paminėjo iškilųjį salezietį

KRIKŠTONYS. Savo gimtojoje sodyboje porą dienų svečiavęsis Kauno arkivyskupas Sigitas Tamkevičius, SJ, balandžio 21-ąją gausiai į didingą Krikštonių Kristaus Karaliaus šventovę susirinkusiesiems tikintiesiems kartu su kanauninkais Valiumi Zubavičiumi ir Mindaugu Puidoku aukojo šv. Mišias už saleziečių įkūrėją Lietuvoje kun. Antaną Skeltį.

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija