Atnaujintas 2007 gegužės 4 d.
Nr.34
(1531)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Vandalų antplūdis pagal Kremliaus instrukcijas

Petras KATINAS

Taip atrodė „Bronzinio kario“
paminklas Talino centre

Antrojo pasaulinio karo veteranas
ir judėjimo „Už vieningą Rusiją“
atstovas protestuoja
prie Estijos ambasados

Nusiaubtas Talinas

Praėjusį savaitgalį Estijos sostinėje vietiniai rusai, tiksliau, nuo alkoholio ir narkotikų apsvaigusios chuliganų gaujos surengė Taline riaušes, tariamai gindamos sovietinės okupacijos simbolį – „bronzinį karį“, stovėjusį Estijos sostinės centre. Aiškiai iš vieno centro kurstomos ir koordinuojamos chuliganų grupės daužė miesto centro gatvėse esančių parduotuvių ir kavinių vitrinas, glėbiais grobė prekes, krovė jas į šalia stovėjusius automobilius, iš kurių sklido Rusijos himno garsai ir plevėsavo Rusijos vėliavos. Talinas priminė nesenus įvykius Paryžiuje, kai imigrantų iš arabų šalių riaušininkai elgėsi lygiai taip pat: daužė, siaubė ir plėšė parduotuves, degino automobilius. Pirminiais duomenimis, per rusų banditėlių siautėjimą nusiaubta ir sudeginta apie šimtas objektų, o Tatari gatvėje buvo išdaužyti visų pastatų pirmųjų aukštų langai. Masinės riaušės Taline buvo didžiausios po 1991 metų rugpjūčio pučo Maskvoje dienų, kai vietiniai rusai irgi sukėlė neramumus. Prisidengę „kario išvaduotojo“ paminklo gynimu, vandalai iš sukurtos organizacijos „Naktinė sargyba“ („Nočnoj dozor“) tapo pagrindine Rusijos penktosios kolonos atrama. Jie neabejotinai veikė pagal iš aukščiausių Rusijos politikos ir saugumo institucijų gautas instrukcijas. Beje, to Kremlius net neslepia. Jau vos tik Estijos vyriausybei paskelbus apie ketinimus perkelti „bronzinio kario išvaduotojo“ paminklą į karių kapines, Rusijos užsienio reikalų ministras Sergejus Lavrovas ėmė skelbti pareiškimus apie Estijos valdžios „nežmoniškumą“, o Europos Saugumo ir Bendradarbiavimo Organizacijoje Rusijos atstovai ėmė šūkauti, kad Estijos „fašistai“ ketina peržiūrėti Antrojo pasaulinio karo rezultatus. Vos tik prasidėjus rusų chuliganų riaušėms Taline, Rusijos užsienio reikalų ministras S.Lavrovas ir V.Putino patarėjas Aslambekas Aslachanovas pareiškė, jog Rusija „turi teisę“ imtis griežtų sankcijų prieš Estiją. Na, o Rusijos Federacijos Taryboje ir Valstybės Dūmoje kilo tikra isterija: Federacijos Tarybos pirmininkas Sergejus Mironovas pareikalavo nutraukti diplomatinius santykius su Estija dėl paminklo „išvaduotojams“ perkėlimo ir „tyčiojimosi iš raudonarmiečių pergalės“. Valstybės Dūmos prezidentinės partijos „Jedinaja Rossija“ frakcijos atstovas Pavelas Voroninas irgi pareikalavo griežtų sankcijų Estijai ir uždrausti kai kuriems Estijos piliečiams ne tik įvažiuoti į Rusiją, bet ir paskelbti juos nepageidaujamais asmenimis. Pats V.Putinas paskambino dabar ES pirmininkaujančiai Vokietijos kanclerei Angelai Merkel ir pareikalavo, kad ES imtųsi priemonių dėl tokios Estijos valdžios „šventvagystės“. Savo ruožtu V.Putino įkurtos agresyvios nacionalistinės jaunimo organizacijos „Naši“ žaliūkai ir komunistai blokavo Estijos ambasados Maskvoje darbą ir teigia blokuosią tol, kol Estijos diplomatai neišvyks iš Maskvos.

Visa tai rodo, kad Kremlius užėmė labai agresyvią poziciją Estijos atžvilgiu ir todėl neatsitiktinai jau keli buvę sovietinės armijos generolai, tebeturintys didelę įtaką Kremliuje ir Rusijos armijos generaliniame štabe, ėmė raginti baigti terliotis su „nykštukine“ Estija ir įvesti Rusijos armiją. Esą Vakarai ir NATO tokiu atveju tiktai mažumėlę patriukšmaus, bet jokių veiksmų apginti Estiją nesiims.

Estijai iš tiesų iškilo rimtas pavojus. Sovietiniai kolonistai ir jų palikuonys šioje šalyje tikrai nenusiramins, nes turi galingą finansinę ir politinę paramą iš Maskvos. Tuo labiau kad gali būti panaudotas V.Putino paskelbtas nurodymas, jog Rusija visomis išgalėmis, įskaitant ir karines, gali imtis priemonių, jeigu kokioje nors užsienio šalyje iškyla pavojus Rusijos piliečiams. O ypač jų gyvybėms. Be abejo, bus pasinaudota atveju, kai riaušių Taline metu peiliu buvo nudurtas kažkoks Rusijos pilietybę turintis chuliganas. Pažymėtina, kad jam peilį į nugarą įsmeigė kitas rusas. Todėl pasaulio spaudoje neatmetama galimybė, kad tai galėjo būti speciali Rusijos saugumo surengta provokacija, susidorojant su tuo vargšu apmulkintu „Vasia“ pasiunčiant kitą „Vasią“ nužudyti savo bendrą ir sukelti pretekstą Kremliui imtis priemonių „skriaudžiamiems“ ir net „žudomiems“ Rusijos piliečiams Estijoje apginti. Tai jau seniai Rusijos kagėbistų naudojamas metodas, kai reikiamu metu nužudomas koks nors rusas. Prisiminkime tiktai Vilniaus įvykius 1991-ųjų sausio 13-ąją prie Televizijos bokšto, kai savi specnazo smogikai nušovė vieną savo desantininką. Juk ir praėjus šešiolikai metų vis dar skelbiama, kad tą nelaimėlį nužudė lietuvių „nacionalistai“. Šį kartą panašus scenarijus pakartotas Estijoje.

Šiuo pavojingu momentu Baltijos šalys privalėtų pademonstruoti savo solidarumą su Estija. Jeigu Latvijos užsienio reikalų ministras Artis Pabrikas iškart pasmerkė riaušių organizatorius Taline, tai Lietuvos užsienio reikalų ministerijos sekretorius tiktai „aptarė“ susidariusią situaciją su Estijos ambasadoriumi Lietuvoje. Prezidentas V.Adamkus, viešėdamas užsienyje, užsiminė taip pat palaikantis Estiją. Tačiau tas palaikymas gana aptakus. Pirmiausia primenant, kad reikia gerbti žuvusiųjų kare atminimą. Gerai dar, kad nepasakė „karių išvaduotojų“. Na, o nemažos dalies prorusiškų parlamentarų pozicija Lietuvos Seime vos ne analogiška Rusijos Dūmos komunistų ir imperialistų. Prabilta apie tai, kad Estija, nusprendusi iškelti okupaciją simbolizuojančią statulą į karių kapines, turėjo prieš tai tartis su Rusija…

Tuo tarpu Lenkijos užsienio reikalų ministerija kreipėsi į Europos Sąjungos vadovus, ragindama paremti Estiją. Na, o Lietuvos delegacijos Baltijos asamblėjoje pirmininkas Valerijus Simulikas ir Seimo Užsienio reikalų komiteto narys, neva besirūpinantis NATO reikalais, Vaclovas Stankievičius nusišnekėjo iki to, atseit reikėjo sudaryti kažkokią darbo grupę „bronzinio karo“ perkėlimo klausimu. Taigi Vilnius demonstruoja, deja, vis dažnėjantį padlaižiavimą Maskvai. O gal tai ne tiktai padlaižiavimas? Verta atkreipti dėmesį į Lietuvos istoriko Zenono Butkaus priminimą, kad jokiu būdu negalima atgręžti nugaros kaimynams, privalome būti vieningi. Z.Butkus priminė, kad Rusijos politika pastebimai agresyvėja, ypač kaimynių atžvilgiu, todėl po Estijos netrukus gali ateiti ir kitų kaimynių eilė. Tuo labiau kad Rusijos penktoji kolona Estijoje aiškiai parodė, kad bet kada kaimyninėse valstybėse galima rasti pretekstą ne tik sukelti riaušes, bet ir rimtam įsikišimui. Pasirodo, Maskva manipuliuoja ne tik dujų ar naftos čiaupų užsukinėjimu.

Ko gero, Estijos pavyzdžiu, sukeliant riaušes, Rusija gali pasinaudoti ir Budapešte. Kremliui pavaldi žiniasklaida jau ėmė šaukti, kad Estijos pavyzdžiu nusprendė pasekti ir Vengrijos „nacionalistai“. Mat Pasaulio vengrų sąjungos pirmininko Miklošo Patrubani iniciatyva jau surinkta daugiau kaip 250 tūkst. Vengrijos sostinės gyventojų parašų, kad iš Budapešto centro į kitą vietą būtų perkeltas raudonosios armijos „išvaduotojų“ monumentas, stovintis pačiame Vengrijos sostinės centre – Laisvės aikštėje. Iki sovietinės okupacijos toje vietoje stovėjo didžiulis stiebas, ant kurio plevėsavo Vengrijos vėliava.

Apskritai dėl tų tariamų „išvaduotojų“ paminklų ir monumentų Rusija nuolat kelia didžiulį triukšmą, tuo demonstruodama, kad visos tos „išvaduotos“ dabar pokomunistinės šalys buvo ir tebėra jos įtakos zona. Bet kodėl gi to neskelbti, jeigu visokių Lietuvos simulikų ir stankievičių šnekos mažai kuo skiriasi nuo Kremliaus imperininkų ir ideologų paistalų.

Paskutiniaisiais pranešimais, lauktų masinių rusų išpuolių Taline ir kituose Estijos miestuose beveik nebuvo. Išskyrus tai, jog, aiškiai vykdydami įsakymą iš aukščiau, t.y. iš Maskvos, riaušininkai bandė blokuoti eismą Estijos sostinės gatvėse ir pagrindinėse magistralėse. Tačiau su nerimu laukiama naujų išpuolių minint „pergalės dieną“ – gegužės 9-ąją. Tuo labiau kad, Estijos policijos duomenimis, į Estiją plaukia rusų ekstremistai iš kaimyninės Latvijos.

Šiaip ar taip, viena iš mažiausių ES ir NATO valstybių atsidūrė atviros Rusijos agresijos taikinyje. Iš Maskvos skamba atviri raginimai nuversti Estijos vyriausybę. Ir tai darė oficiali Rusijos Dūmos delegacija, atvykusi „susipažinti“ su padėtimi Estijoje. Neregėtas dalykas pasaulio diplomatinėje praktikoje! O kad rusų chuliganų veiksmai koordinuojami iš paties Kremliaus, nekelia jokių abejonių. Vien tai, kad Estijos ambasadą Maskvoje blokuoja V.Putino komsomolo, pavadinto „Naši“, smogikai, viską pasako. Juk faktiškai niekas nedavė šiems našistams oficialaus leidimo blokuoti Estijos ambasadą. Tačiau milicija jų net pirštu nejudino, leido pasistatyti palapines ir elektros šildymo prietaisus jose. Tuo tarpu dar visai neseniai milicija ir omonininkai negailestingai talžė lazdomis opozicijos mitingų dalyvius Maskvoje ir Sankt Peterburge.

Estija atsidūrė dideliame pavojuje ir nesuprantama, kodėl prieš grubiausią Maskvos agresiją tyli ES vadovai. Baugščiai tylėjo net tada, kai Maskvos meras J.Lužkovas gegužės 1-ąją pareiškė, kad būtina nutraukti su Estija ne tik bet kokius ekonominius, bet ir diplomatinius santykius. Svarbiausia, kad tai daroma su V.Putino žinia.

AFP ir Estijos žiniasklaidos nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija