Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Kovotojų atminimas – nemarus

Donata VITKIENĖ

Konferencijai vadovauja LLA
valdybos pirmininkė Irena
Montvydaitė-Giedraitienė
ir pavaduotojas Albinas Klimas

Konferencijos dalyviai

Neseniai Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejuje įvyko Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungos (LLAKRS) ataskaitinė konferencija, į kurią suvažiavo sąjungos nariai iš visos Lietuvos. Buvo išklausyta valdybos primininkės I.Giedraitienės metinė ataskaita, priimti nauji sąjungos nariai.

Lietuvos laisvės armija (LLA) pradėta kurti vokiečių okupacijos metais – 1941 metų gruodžio mėnesį Vilniuje Kazio Veverskio iniciatyva buvo įkurtas pirmasis štabas. Nuo pat įsikūrimo dienos tai buvo karinė organizacija, pirmenybę teikianti ginkluotai kovai, siekiant Lietuvos nepriklausomybės. LLA istorijoje galima išskirti du laikotarpius: 1941 metų gruodis-1944-ųjų vasara (vokiečių okupacijos metai) ir 1944-1946 metų pavasaris (antrosios sovietų okupacijos metai). 1946 metų kovo mėnesį buvo sunaikintas Žemaičių legionas (LLA padalinys), suimtas vienas iš paskutiniųjų LLA vadų Jonas Semaška-Liepa. Partizaninis karas pasibaigė 1953 m. rugpjūčio 23 d. žuvus Žemaičių apygardos vadui Vladui Montvydui-Žemaičiui.

2005 m. balandžio 9 d. Kaune įvyko konferencija „LLA – lietuvių tautinio pasipriešinimo organizacija“. Jos metu nuspręsta atkurti visuomeninę organizaciją – Lietuvos laisvės armijos karių ir rėmėjų sąjungą (LLAKRS). Atkurtos organizacijos pirmininke vienbalsiai buvo išrinkta buvusio Žemaičių apygardos vado LLA nario V.Montvydo-Žemaičio dukra Irena Montvydaitė-Giedraitienė. Jos pavaduotoju išrinktas verslininkas iš Plungės Albinas Klimas.

LLAKRS valdybos pirmininkė I.Giedraitienė ataskaitinei konferencijai pasirinko Rietavą, kadangi šiose vietose žuvo jos tėvas Žemaičių apygardos vadas V.Montvydas-Žemaitis.

Konferencijos dalyviams Plungės rajono Platelių mėgėjų teatro aktoriai (rež. Aušra Dirvonskienė) suvaidino Kazio Sajos komediją „Kepurė dega“. Puikiai vaidmenis kūrė: Danguolė Šatkauskienė, Stasė Astrauskienė, Dalia Motūzienė, Aldona Kuprelytė ir kiti.

Susirinkusius dalyvius nuoširdžiai pasveikino Rietavo savivaldybės meras Antanas Černeckis, Rietavo Oginskių kultūros istorijos muziejaus direktorius Vytas Rutkauskas.

LLAKRS valdybos pirmininkė I.Giedraitienė informavo, jog sąjunga jungia 68 tikruosius narius ir nemažą būrį prijaučiančiųjų. Ji kalbėjo apie nuveiktus darbus, naujiems sąjungos nariams, dviem mažeikiškiams, įteikė nario bilietus bei ženklelius. Naujais LLAKRS nariais tapo Teofilis Januškevičius ir Augustas Milė, kuris nuo pat 1938 metų tebėra Šaulių sąjungos narys, 1941 metų sukilimo dalyvis. Valdybos pirmininkas pasveikino 85-erių metų jubiliejų švenčiantį LLAKRS narį iš Palangos, Vyčio kryžiaus ordino kavalierių, Palangos miesto Garbės pilietį Vytautą Jurevičių bei gimtadienį šventusį plungiškį Aslfonsą Beresnevičių.

LLAKRS valdybos pirmininkės pavaduotojas A.Klimas supažindino su sąjungos finansine veikla ir atsiskaitė. Pasiūlė dar šiais metais organizuoti sąjungos narių sąskrydį Plateliuose, buvusioje „Vanagų“ karinėje stovykloje prie Iešnalio ežero. Tam visi vieningai pritarė. A.Klimas pažadėjo savo kaimo turizmo sodyboje „Iešnalė“ įkurti muziejų LLA kariams atminti.

LLAKRS narys iš Kauno Vytautas Kybartas pasiūlė visiems sąjungos nariams raštu kreiptis į Lietuvos Respublikos prezidentą Valdą Adamkų, kad būtų paleistas Algirdas Petrusevičius, kuris nuteistas ketveriems metams nelaisvės neva už neteisėtą ginklų laikymą. Vieni konferencijos dalyviai A.Petrusevičių vadino didvyriu, kiti santūriai siūlė nepolitikuoti. Po karštų ginčų nuspręsta vis dėlto kreiptis į Prezidentą.

Konferencijos metu buvo išrinkta nauja LLAKRS valdyba, Revizijos bei Etikos komisijos. Valdybai pirmininkauti vėl pavesta I.Giedraitienei, jos pavaduotoju patvirtintas A.Klimas.

Rietavas

Vytauto RUTKAUSKO nuotraukos

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija