Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Maironio sodelyje paukščiai čiulbesiu pritarė poetams

Vladas VAITKEVIČIUS

Poezijos pavasario 2007 laureatas
Vytautas Rubavičius
Zenono BALTRUŠIO nuotraukos

43-iasis tarptautinis poezijos festivalis, gegužės 13-ąją atidarytas Vilniaus Vingio parko VU Botanikos sode ir aprėpęs visą Lietuvą (100 renginių), tuoj pat peržengė šalies sienas ir malonia šiluma padvelkė Dubline, Kaliningrado srityje, apsilankė prūsų ir jotvingių pilyje Šilainėje, Punske, Seinuose, o gegužės 25-ąją poetų balsai, susilieję su paukštelių čiulbėjimu, džiugino poezijos pasiilgusių klausytojų širdis Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje Kaune.


Poezijos pavasaris 2007 Paberžėje

Neformalūs skaitymai Poezijos
pavasaris 2007 dalyviams.
Kalba Paberžės klebonas kunigas
ir poetas Skaidrius Kandratavičius
Ramutės Šukienės nuotrauka

Gegužės 19 dieną, šeštadienį, pamaldomis už meno kūrėjus (paminint mirusius Jurgą, Mantą-„Šamaną“, Remį, Vandį ir kitus) prasidėjo tarptautinio festivalio Poezijos pavasaris 2007 stotelė Kėdainių ir Panevėžio rajonų sandūroje – Paberžės sakraliniame ansamblyje prie Liaudės upės. Pristatytas gražus ir neplonas šiųmetis „Poezijos pavasario“ almanachas „Prigimties pavidalai“ (leido „Vaga“, sudarytojas rašytojas Valdas Daškevičius, redaktorė Janina Riškutė).


Pražydinto vėjo trapumas

Benjaminas ŽULYS

Kūrybinėje popietėje L.Navickaitės
kūrybą skaito aktorė Liucija Zorūbaitė,
greta – poetas Vladas Vaitkevičius
ir knygos „Pražydinti vėją“
autorė Lina Navickaitė

Į poeziją žmonės ateina įvairiais keliais. Dažnas tame atėjime įžvelgia likimą, gyvenimą, visą aplinką regi, jaučia kitaip negu šalia ar toliau esantysis. Raiškiu eilėraščio posmu, miniatiūra, epigrama jis jautriai pasako tai, kas jaudina, skatina atidžiau pažvelgti į savo bei kitų būtį, paukštį, medį, gėlės žiedą. Toks žvilgsnis, gebėjimas regėti, jausti ir perteikti baltame popieriaus lape – tai lemties dovana, skirta mūzos išrinktiesiems.


Susitikimas su vaikų rašytoju

Rašytojas Vytautas Račickas
(kairėje) Knygų šventėje Troškūnuose

Gegužės mėnesį, minėdami Spaudos atgavimo, kalbos ir knygos dieną, troškūniečiai savo mokykloje kasmet rengia įvairias šventes ir akcijas. Šįmet vėl aktyviai dalyvavome įvairiuose kūrybiniuose konkursuose, daug rašėme į spaudą, minėjome tėviškėno rašytojo K.Inčiūros 100-metį. Neseniai mokykloje lankėsi iš Troškūnų kilusi poetė R.Polikevičiūtė-Karnišauskienė, kuri į susitikimą su pirmokėliais atsinešė ir jiems padovanojo su jų nuotrauka išspausdintas eilėraščių knygeles.


Apdovanojimas marcinkoniškiams

Rūta AVERKIENĖ

Marcinkonių laisvalaikio
ir pramogų centro saviveiklininkai
džiaugiasi apdovanojimu

Nuo šiol marcinkoniškiai gali didžiuotis ne tik neseniai rekonstruotu ir kaimišku stiliumi įrengtu laisvalaikio ir pramogų centru. Kultūros ministerija, įvertinusi, kokį didelį derlių marcinkoniškiai įdeda į šalies kultūros kraitę, šį centrą pripažino geriausiu 2006 metų kultūros centru ir apdovanojo diplomu bei ministerijos skirta premija.


Spindėjusi savo siela

Bronius VERTELKA

Su aktorės Unės Babickaitės –
Graičiūnienės testamentu
supažindino vilnietė
Romana Brogienė

Aktorės Unės Babickaitės-Graičiūnienės 110-ųjų gimimo metinių minėjimas vyko Panevėžio apskrities G.Petkevičaitės-Bitės viešosios bibliotekos Konferencijų salėje gegužės 8-ąją. Jį organizavo viešoji biblioteka ir Panevėžio kraštiečių klubas „Tėviškė“.

Lietuvos teatro, muzikos ir kino muziejaus direktorė Regina Lopienė pasakojo, jog jų muziejuje saugoma apie 1500 eksponatų kolekcija iš aktorės U.Babickaitės- Greičiūnienės palikimo. Ji įvertinta 300 tūkstančių litų, tačiau tikrąją jos vertę būtų sunku nustatyti. Nemažai eksponatų muziejui dovanojo Linas Broga. Išgirdęs aktorę skaitant vieną rusų poeto A.Bloko kūrinį, jis buvo tiesiog sužavėtas. Nuo to laiko vyriškis tapo lyg jos angelas. „Jeigu būtų mano valia, aš aktorę įvertinčiau aukštu Lietuvos apdovanojimu“, – taip atsiliepė apie aktorės, mokėjusios penkias kalbas, talentą muziejaus vadovė R.Lopienė.


Susitikimų savaitė bibliotekoje

Laima MACYTĖ

Literatų klubo pirmininkė
Aldona Januševičienė džiaugiasi
Antano Stančiko kūrybiniu pavasariu
R.Petriko nuotrauka

Septintąją Nacionalinę bibliotekų savaitę Radviliškyje (balandžio 23-30 dienomis) galima pavadinti susitikimų savaite. Balandžio 23 dieną rajono ir miesto Viešosios bibliotekos bibliotekininkės susitiko su Radviliškio rajono meru Antanu Čepononiu bei Tarybos nariais ir aptarė bibliotekų veiklos klausimus. Geriausioms specialistėms buvo įteikti padėkos raštai. Radviliškio rajono mero padėkos raštais apdovanotos šios Viešosios bibliotekos specialistės: Gražionių filialo vyr. bibliotekininkė Ona Bartkevičienė, Daugėlaičių filialo vyr. bibliotekininkė Nijolė Mėžinienė, Grinkiškio filialo vyr. bibliotekininkė Danutė Dauknienė, Komplektavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Birutė Vaičiulienė, Vaikų literatūros skyriaus vedėja Nijolė Pakštienė, Skaitytojų aptarnavimo skyriaus vyr. bibliotekininkė Ramutė Zavatskienė.


Akademikas žavėjo savo išmintimi

Bronius VERTELKA

Akademikas Zigmas
Zinkevičius Ustronėje

Per maždaug dvi valandas trukusį susitikimą su akademiku Zigmu Zinkevičiumi pasaulinio garso mokslininkas nė karto nežvilgtelėjo į savo užrašus, bet pasitikėjo savo atmintimi (jam eina 83-ieji). Daugybę žinių iš lituanistikos mokslo suteikęs renginys vyko Juozo Tumo-Vaižganto ir Knygnešių muziejuje antrąjį gegužės šeštadienį.

Pasakodamas apie savo darbus, vilnietis kalbėjo, jog knygą „Lietuvių tautos kilmė“ parašė prieš 30 metų. O knygą „Tautos kilmė“ rengė jau su archeologu prof. Aleksiejumi Luchtanu ir antropologu Gintautu Čėsniu. Pirmiausia ji pasirodė anglų ir vokiečių, o vėliau – ir italų kalbomis.

 
Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija