Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Apdovanojimas marcinkoniškiams

Rūta AVERKIENĖ

Marcinkonių laisvalaikio
ir pramogų centro saviveiklininkai
džiaugiasi apdovanojimu

Nuo šiol marcinkoniškiai gali didžiuotis ne tik neseniai rekonstruotu ir kaimišku stiliumi įrengtu laisvalaikio ir pramogų centru. Kultūros ministerija, įvertinusi, kokį didelį derlių marcinkoniškiai įdeda į šalies kultūros kraitę, šį centrą pripažino geriausiu 2006 metų kultūros centru ir apdovanojo diplomu bei ministerijos skirta premija.

Lentą su užrašu „Marcinkonių laisvalaikio ir pramogų centras – geriausias 2006 m. kultūros centras“ bei diplomą centro direktorei Rimutei Avižinienei ir kultūros renginių organizatorei Natalijai Čaplikienei įteikė Kultūros ministerijos sekretorius Juozas Širvinskas. Jis dėkojo centro darbuotojoms bei visiems marcinkoniškiams, dalyvaujantiems ne tik rajono, bet ir šalies kultūriniame gyvenime. Ministerijos sekretorius pasidžiaugė jaukiomis ir skoningai įrengtomis centro patalpomis, atitinkančiomis šio etnografinio kaimo dvasią bei čia puoselėjamą etnokultūrą.

Rajono savivaldybės meras Vidas Mikalauskas, sveikindamas marcinkoniškius solidaus įvertinimo proga, šmaikštavo, kad ministerijos dovanotos lentos kabinti ant išorės sienų kol kas neleis. „Dėti tokią gražią lentą reikia prie gražių sienų. Ją prisuksim tada, kai išorė bus taip pat gražiai suremontuota, kaip ir vidus, – žadėjo rajono vadovas. – Marcinkoniškiai verti ir šio apdovanojimo, ir atnaujintų kultūros centro patalpų. Ir didžiausia vertybė čia – žmonės, visuomet linksmi, kūrybingi, dainingi, svetingi. Labiausiai džiugina visuomet dailiai pasipuošę etnografinio ansamblio dainininkai ir jų patirtį pamažu perimantis kaimo jaunimas, susibūręs į jaunimo kolektyvą „Ėglynaicis“.

Kad marcinkoniškiai pateisina šį garbingą apdovanojimą, paliudijo ir rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo pavaduotoja Regina Svirskienė.

Marcinkonys garsūs ne tik etnografiniu ansambliu, humoro grupe „Spanguolė“, bet ir dažnai čia vykstančiais koncertais, teatrų festivaliais, kitais renginiais. Ir svarbiausia, kad kultūrinėje kaimo veikloje sutartinai darbuojasi laisvalaikio ir pramogų centro, mokyklos, kaimo bendruomenės. Šis apdovanojimas – Varėnos rajone pirmasis, Respublikoje taip pat nėra daug kultūros centrų, jį pelniusių.

Į jaukią ir kaimišką trobą primenančią bei liaudiškais motyvais išdabintą salę gausiai susirinkusiems vakaronės dalyviams dainavo ir šoko, liaudiškus žaidimus žaidė pagyvenę ir jauni kaimo šokėjai ir dainininkai, visus juokino humoro grupės „Spanguolė“ artistai, suvaidinę R.Avižinienės ir N.Čaplikienės režisuotą komediją „Dingo“.

Centro direktorė R.Avižinienė teigė, jog šio apdovanojimo centras tikrai nebūtų iškovojęs be dainingųjų jaunų ir pagyvenusių marcinkoniškių. „Jie šioje scenoje pradėjo dainuoti prieš trisdešimt šešeris metus, dainuoja ir šiandien“, – sakė centro vadovė.

Į Marcinkonis – Dzūkijos nacionalinio parko centrą – dažnai užklysta šalies ir užsienio turistai, kurie stebisi ir žavisi kaime išsaugota senąja architektūra, tradicijomis, amatais ir verslais. Svečiams smagu dalyvauti liaudiškose vakaronėse, kuriose tebeskamba senovinės dzūkiškos melodijos.

Autorės nuotrauka

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija