Atnaujintas 2007 gegužės 30 d.
Nr.41
(1538)

Krikščioniškos minties, kultūros ir visuomenės laikraštis

RUBRIKOS

ARCHYVAI

2001 metai
2002 metai
2003 metai
2004 metai
2005 metai
2006 metai
2007 metai

Maironio sodelyje paukščiai čiulbesiu pritarė poetams

Vladas VAITKEVIČIUS

Į laureatus pretendavęs Rimvydas
Stankevičius su Enrika Striogaite

Poezijos pavasario 2007 laureatas
Vytautas Rubavičius
Zenono BALTRUŠIO nuotraukos

Eilėraščių klauso Vladas Baltuškevičius,
Dovilė Zelčiūtė ir Aldona Ruseckaitė

43-iasis tarptautinis poezijos festivalis, gegužės 13-ąją atidarytas Vilniaus Vingio parko VU Botanikos sode ir aprėpęs visą Lietuvą (100 renginių), tuoj pat peržengė šalies sienas ir malonia šiluma padvelkė Dubline, Kaliningrado srityje, apsilankė prūsų ir jotvingių pilyje Šilainėje, Punske, Seinuose, o gegužės 25-ąją poetų balsai, susilieję su paukštelių čiulbėjimu, džiugino poezijos pasiilgusių klausytojų širdis Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje Kaune.

Aktoriaus Petro Venslovo režisuotą ir vestą (jam talkino skaitovė Sandra Daukšaitė ir Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriaus bei Kauno meno kūrėjų asociacijos pirmininkas ir Poezijos pavasario Kaune koordinatorius Petras Palilionis) poezijos šventę Maironio eilėraščiu „Pavasaris“ pradėjo Jėzuitų gimnazijos gimnazistas Maironio lietuvių literatūros muziejaus respublikinio konkurso nugalėtojas Tautgirdas Ačas, o P.Palilionis visiems patarė susikaupti ir tarsi pasklaidyti savotišką gyvojo poetinio žodžio antologiją.

Į Poezijos pavasario 2007 laureatus pretendavo poetai Eugenijus Ališanka (už eilėraščių rinkinį „Exemplum“), Benediktas Januševičius (už eksperimentinių eilėraščių knygą „0+6“), Rimvydas Stankevičius (už eilėraščių rinkinį „Tylos matavimo vienetai“) ir LRS Kauno skyriaus tarybos pasiūlytas ketvirtas kandidatas Vytautas Rubavičius (už eilėraščių rinkinį „Verstas“).

Vertinimo komisija nusprendė laureato ąžuolo vainiku papuošti, tautine juosta perrišti ir 7000 litų premiją įteikti poetui V.Rubavičiui.

Kauno miesto meras Andrius Kupčinskas įteikė laureatui savivaldybės įsteigtą pagrindinį Poezijos pavasario apdovanojimą – Maironio prizą ir palinkėjo jam neblėstančios kūrybinės ugnies, o P.Palilionis gan augalotam 55-erių metų poetui uždėjo vainiką.

„Labai malonu, – sakė V.Rubavičius, – priimti tokią dovaną, juolab kad pastaruoju metu nesu aktyvus poetas. Beje, ši mano knyga susijusi su Kaunu. Dėkoju skaitytojams, kad perskaitė knygą, pagerbė mane ir sugrąžino į poeziją“.

„Vytauto Rubavičiaus poezija, stovėdama lyg ir atokiau nuo tradicinių ir dabartinių lietuvių poezijos „magistralių“, savitai papildo Lietuvos poezijos „kelių žemėlapio“ tinklą, nuvesdama į gal ne itin dažnai lankomas, bet dėl to nė kiek ne mažiau svarbias, įdomias ir mažai tyrinėtas „dvasios vietoves“, – rašo apie laureatą poetas ir redaktorius Antanas A.Jonynas.

„Kauno diena“pretendentą E.Ališanką apdovanojo dienraščio prenumerata 2008 metams (ja, beje, apdovanoti ir V.Rubavičius, B.Januševičius bei R.Stankevičius) ir tūkstančio litų prizu, kurį jam įteikė žurnalistė Rūta Kanopkaitė, o Petras Garnys poetą R.Stankevičių pamalonino Kauno televizijos jam skirtu tūkstančio litų apdovanojimu. Pirmą kartą savo simpatijas B.Januševičiui piniginiu prizu neakivaizdžiai (poetas atvykti negalėjo) išreiškė Kauno kultūros savaitraštis Lietuvai „Nemunas“. Savaitraščio vyriausiojo redaktoriaus pavaduotojai Donaldas Kajokas ir Gražina Viktorija Petrošienė prizu už geriausią debiutą almanache „Poezijos pavasaris 2007“ apdovanojo poetui Vytautui Stankui į glėbį įdavė tradicinį „Nemuno“ Katiną. Algimantas Mikuta už naujausią poezijos knygą „Šeško šokis“ susilaukė savaitraščio „Šeimininkė“ dėmesio, kurį, virtusį miela dovanėle, poetas gavo iš „Šeimininkės“ vyriausiosios redaktorės Danutės Junevičienės rankų. Kauno apskrities viršininko administracijos padėką Lietuvos rašytojų sąjungos Kauno skyriui už įvairialypę, brandžią kūrybinę veiklą Lietuvių rašytojų ir žurnalistų sąjungos 85-ųjų metinių proga P.Palilioniui įteikė Kauno apskrities Socialinių reikalų departamento Kūno kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Juozas Palevičius.

Pasibaigus apdovanojimų ceremonijai, tarp žalių klasiko sodelio medžių, virš jų ir aukštai dangaus žydrynėje sklandė poezija. Eilėraščius skaitė poetai iš JAV Michael Jenings, Kerry Shawn Keys, Julija Švabaitė-Gylienė, šiemet Kaune išleidusi eilėraščių knygą „Ant vėlių suolelio“, Kęstutis Keblys, Vytautas Bakaitis, Lidija Šimkutė iš Australijos, austrė literatūrologė Luise Grinschgl, Didžiosios Britanijos poetė Fiona Sampson, kūrėjai iš Makedonijos, Kubos, Liepojos, Lietuvos poetai D.Kajokas, A.Puišytė, Gintaras Patackas, Tautvyda Marcinkevičiūtė, Vladas Baltuškevičius, Dovilė Zelčiūtė, Daiva Čepauskaitė, Sandra Paliulytė, Antanas Paulavičius, Dalia Teišerskytė, Erika Drungytė, Aldona Ruseckaitė, Enrika Striogaitė, kun. Skaidrius Kandratavičius, Paulius Norvila, šių eilučių autorius, Kauno moksleivių pavasarėlio laureatas Valentas Šlaustas ir kiti.

Literatūros kritikas Valentinas Sventickas paskaitė itin originalių, šmaikščių straipsnių, vienas kurių (apie žiniasklaidą) tebuvo dviejų, o gal net vieno sakinio. Savo akimis nemačiau, tik girdėjau, todėl negaliu kategoriškai tvirtinti – du ar vienas...

Aktoriai Jūratė Onaitytė poeto Bernardo Brazdžionio 100-osioms gimimo metinėms paminėti perskaitė jo eilėraštį „Laisvės paukštis“, o P.Venslovas Oskaro Milašiaus 130-ųjų metinių proga poezijos gerbėjams išraiškingai priminė vieną Nobelio literatūros premijos laureato eilėraštį.

Nuoširdžiai ir gražiai tą vakarą poetams talkino ne tik paukšteliai, bet ir Kauno styginių kvartetas.

Padėkojus Poezijos pavasario 2007 Maironio lietuvių literatūros muziejaus sodelyje organizatoriams, gausiems poetų šventės rėmėjams ir visiems geradariams, poezijos meistrams buvo palinkėta sveikiems ir kūrybingiems susitikti čia po dvylikos mėnesių.

Tą savaitgalį Poezijos pavasario renginiai vyko įvairiose Lietuvos vietose, o Birštone susirinkę poetai, aplankę Sakralinį muziejų, pasigrožėję kurortu, turėjo progą dvi valandas laivu „Vytenis“ plaukti Nemunu.

 

Atgal | Pirmasis puslapis | Redakcija